Generic placeholder image Generic placeholder image
האם ניתן להקטין את תשלומי המשכנתא?
האם ניתן להקטין את תשלומי המשכנתא?

כן. כדי להקל על לקוחותינו בהתמודדות עם משבר הקורונה, אנו מאפשרים להגיש בקשה להקטנה זמנית של החזרי המשכנתא למשך מספר חודשים לפי בחירתכם. 

בנוסף, ניתן להאריך את תקופת המשכנתא באותו פרק זמן בו ייגבו התשלומים החלקיים.

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות