Generic placeholder image Generic placeholder image
האם ניתן להקפיא את תשלומי המשכנתא?
האם ניתן להקפיא את תשלומי המשכנתא?

כן. כדי להקל על לקוחותינו המעוניינים בכך, אנו מאפשרים להגיש בקשה להקפאה של החזרי המשכנתא למשך 12-1 חודשים לפי בחירתכם. 

לפרטים נוספים על הקפאת תשלומי המשכנתא
לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות