Generic placeholder image Generic placeholder image
איך ממחזרים משכנתא?
איך ממחזרים משכנתא?
מיחזור משכנתא כולל החלפת המשכנתא הישנה במשכנתא חדשה, הכוללת תנאים טובים יותר.
כל בקשה למיחזור הלוואה קיימת נבחנת לפי הקריטריונים של הבנק ובכפוף להוראת בנק ישראל.

מתי כדאי למחזר משכנתא:
  • בעת שינויים בפרמטרים כלכליים, כגון: שינויים בריבית, בשער הדולר או במדד המחירים לצרכן. לרוב כאשר הריבית במשק יורדת באופן משמעותי יחסית לריבית בהלוואה הקיימת, כדאיות המיחזור עולה.
  • אם יש לכם עלייה בהכנסות, שמאפשרת לקצר את משך התשלומים. כך ניתן להקטין את סך התשלומים ולחסוך סכומים ניכרים.
  • אם אתם חווים ירידה בהכנסות, המכבידה על התשלומים. מיחזור משכנתא במצב זה מאפשר הקטנת התשלומים החודשיים במקביל להגדלת פריסתם.
נשמח לעמוד לרשותכם לצורך מיחזור המשכנתא גם בטלפון 8860* שלוחה 4 ואז 3 (מחו"ל: 972-76-8048860+) בימים א'-ה' 08:00-18:30, ימי ו' 08:00-13:00

בנוסף, ניתן לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריכם. 

לפרטים נוספים: מיחזור משכנתא​​​​​​​​

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות

הבהרות

  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
  • סך כל ההלוואות המובטחת בנכס נדל"ן מסוים לא יעלה על 50% משווי הנכס
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה למיחזור משכנתא
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)