Generic placeholder image Generic placeholder image
איך ממחזרים משכנתא?
איך ממחזרים משכנתא?
מיחזור משכנתא כולל החלפת המשכנתא הישנה במשכנתא חדשה, הכוללת תנאים טובים יותר.
כל בקשה למיחזור הלוואה קיימת נבחנת לפי הקריטריונים של הבנק ובכפוף להוראת בנק ישראל.
נשמח לעמוד לרשותך לצורך מיחזור המשכנתא בטלפון 8860* שלוחה 4 ואז 3 (מחו"ל: 972-76-8048860+) בימים א'-ה' 08:00-18:30, ימי ו' 08:00-13:00

בנוסף, ניתן לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריך. 

לפרטים נוספים: מיחזור משכנתא.​

​​​​​​​​

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות

הבהרות

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
  • סך כל ההלוואות המובטחת בנכס נדל"ן מסויים לא יעלה על 50% משווי הנכס
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח