כלים לשירותך

שערי ליבור

בחר מטבע מתוך הרשימה:
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
USD
27/05/2020
29/05/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏06163‏.‏0‏
‏שבוע
‏08825‏.‏0‏
‏שבועיים
‏11315‏.‏0‏
‏חודש
‏17363‏.‏0‏
‏חודשיים
‏28875‏.‏0‏
‏3‏ חודשים
‏36250‏.‏0‏
‏4‏ חודשים
‏42582‏.‏0‏
‏5‏ חודשים
‏48710‏.‏0‏
‏6‏ חודשים
‏54838‏.‏0‏
‏7‏ חודשים
‏57016‏.‏0‏
‏8‏ חודשים
‏59193‏.‏0‏
‏9‏ חודשים
‏61371‏.‏0‏
‏10‏ חודשים
‏63549‏.‏0‏
‏11‏ חודשים
‏65799‏.‏0‏
‏שנה
‏68050‏.‏0‏
‏שנתיים
‏29300‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏30900‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏35500‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏41700‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏48700‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏55300‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏61500‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏67000‏.‏0‏
‏10‏שנים
‏72000‏.‏0‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
GBP
27/05/2020
29/05/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏05725‏.‏0‏
‏שבוע
‏07088‏.‏0‏
‏שבועיים
‏07861‏.‏0‏
‏חודש
‏09738‏.‏0‏
‏חודשיים
‏17863‏.‏0‏
‏3‏ חודשים
‏24488‏.‏0‏
‏4‏ חודשים
‏29491‏.‏0‏
‏5‏ חודשים
‏34333‏.‏0‏
‏6‏ חודשים
‏39175‏.‏0‏
‏7‏ חודשים
‏42432‏.‏0‏
‏8‏ חודשים
‏45690‏.‏0‏
‏9‏ חודשים
‏48947‏.‏0‏
‏10‏ חודשים
‏52205‏.‏0‏
‏11‏ חודשים
‏55571‏.‏0‏
‏שנה
‏58938‏.‏0‏
‏שנתיים
‏31200‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏31200‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏33400‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏35900‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏38200‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏40500‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏42500‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏44500‏.‏0‏
‏10‏שנים
‏46300‏.‏0‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
CHF
27/05/2020
29/05/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏77900‏.‏0‏-
‏שבוע
‏79140‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏78217‏.‏0‏-
‏חודש
‏75980‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏72720‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏64880‏.‏0‏-
‏4‏ חודשים
‏62760‏.‏0‏-
‏5‏ חודשים
‏60710‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏58660‏.‏0‏-
‏7‏ חודשים
‏56932‏.‏0‏-
‏8‏ חודשים
‏55204‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏53477‏.‏0‏-
‏10‏ חודשים
‏51749‏.‏0‏-
‏11‏ חודשים
‏49964‏.‏0‏-
‏שנה
‏48180‏.‏0‏-
‏שנתיים
‏64700‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏63300‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏61000‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏56900‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏55750‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏50000‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏44750‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏39750‏.‏0‏-
‏10‏שנים
‏35250‏.‏0‏-
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
CAD
27/05/2020
29/05/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏75000‏.‏0‏
‏שבוע
‏00000‏.‏1‏
‏שבועיים
‏10000‏.‏1‏
‏חודש
‏33250‏.‏1‏
‏חודשיים
‏27500‏.‏1‏
‏3‏ חודשים
‏26750‏.‏1‏
‏4‏ חודשים
‏25000‏.‏1‏
‏5‏ חודשים
‏25000‏.‏1‏
‏6‏ חודשים
‏25550‏.‏1‏
‏7‏ חודשים
‏25000‏.‏1‏
‏8‏ חודשים
‏24900‏.‏1‏
‏9‏ חודשים
‏24500‏.‏1‏
‏10‏ חודשים
‏24000‏.‏1‏
‏11‏ חודשים
‏23500‏.‏1‏
‏שנה
‏23000‏.‏1‏
‏שנתיים
‏59900‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏66100‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏73400‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏79500‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏81200‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏86300‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏91200‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏95600‏.‏0‏
‏10‏שנים
‏00000‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
EUR
27/05/2020
29/05/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏56186‏.‏0‏-
‏שבוע
‏52000‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏50112‏.‏0‏-
‏חודש
‏45529‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏36857‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏33471‏.‏0‏-
‏4‏ חודשים
‏27329‏.‏0‏-
‏5‏ חודשים
‏21386‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏15443‏.‏0‏-
‏7‏ חודשים
‏14790‏.‏0‏-
‏8‏ חודשים
‏14138‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏13485‏.‏0‏-
‏10‏ חודשים
‏12833‏.‏0‏-
‏11‏ חודשים
‏12159‏.‏0‏-
‏שנה
‏11486‏.‏0‏-
‏שנתיים
‏37200‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏37460‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏34960‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏32900‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏32400‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏28900‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏25200‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏19660‏.‏0‏-
‏10‏שנים
‏15660‏.‏0‏-
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
AUD
27/05/2020
29/05/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏24000‏.‏0‏
‏שבוע
‏45000‏.‏0‏
‏שבועיים
‏45000‏.‏0‏
‏חודש
‏42000‏.‏0‏
‏חודשיים
‏45000‏.‏0‏
‏3‏ חודשים
‏43300‏.‏0‏
‏4‏ חודשים
‏37500‏.‏0‏
‏5‏ חודשים
‏36500‏.‏0‏
‏6‏ חודשים
‏34100‏.‏0‏
‏7‏ חודשים
‏35000‏.‏0‏
‏8‏ חודשים
‏36000‏.‏0‏
‏9‏ חודשים
‏34785‏.‏0‏
‏10‏ חודשים
‏35000‏.‏0‏
‏11‏ חודשים
‏36000‏.‏0‏
‏שנה
‏37897‏.‏0‏
‏שנתיים
‏23510‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏28780‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏40010‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏48250‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏53125‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏62750‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏71750‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏80125‏.‏0‏
‏10‏שנים
‏87250‏.‏0‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
JPY
27/05/2020
29/05/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏08467‏.‏0‏-
‏שבוע
‏08483‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏08292‏.‏0‏-
‏חודש
‏07833‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏05283‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏03733‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏01000‏.‏0‏
‏9‏ חודשים
‏06538‏.‏0‏
‏שנה
‏12200‏.‏0‏
‏שנתיים
‏00500‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏01750‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏02500‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏02625‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏02500‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏01875‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏00625‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏00625‏.‏0‏