כלים לשירותך

שערי ליבור

בחר מטבע מתוך הרשימה:
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
USD
25/03/2020
27/03/2020
תקופה שער ליבור
‏8‏ חודשים
‏04122‏.‏1‏
‏9‏ חודשים
‏02801‏.‏1‏
‏10‏ חודשים
‏01481‏.‏1‏
‏11‏ חודשים
‏00116‏.‏1‏
‏שנה
‏98750‏.‏0‏
‏שנתיים
‏55800‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏56300‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏59700‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏63500‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏67400‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏71100‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏74100‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏76500‏.‏0‏
‏10‏שנים
‏78500‏.‏0‏
‏יום
‏20125‏.‏0‏
‏שבוע
‏64375‏.‏0‏
‏שבועיים
‏73574‏.‏0‏
‏חודש
‏95913‏.‏0‏
‏חודשיים
‏15638‏.‏1‏
‏3‏ חודשים
‏26700‏.‏1‏
‏4‏ חודשים
‏19909‏.‏1‏
‏5‏ חודשים
‏13336‏.‏1‏
‏6‏ חודשים
‏06763‏.‏1‏
‏7‏ חודשים
‏05442‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
GBP
25/03/2020
27/03/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏06300‏.‏0‏
‏שבוע
‏12250‏.‏0‏
‏שבועיים
‏15896‏.‏0‏
‏חודש
‏24750‏.‏0‏
‏חודשיים
‏41888‏.‏0‏
‏3‏ חודשים
‏55288‏.‏0‏
‏4‏ חודשים
‏59959‏.‏0‏
‏5‏ חודשים
‏64479‏.‏0‏
‏6‏ חודשים
‏69000‏.‏0‏
‏7‏ חודשים
‏70980‏.‏0‏
‏8‏ חודשים
‏72960‏.‏0‏
‏9‏ חודשים
‏74940‏.‏0‏
‏10‏ חודשים
‏76920‏.‏0‏
‏11‏ חודשים
‏78966‏.‏0‏
‏שנה
‏81013‏.‏0‏
‏שנתיים
‏52000‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏52400‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏55200‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏57900‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏60100‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏62200‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏63800‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏65200‏.‏0‏
‏10‏שנים
‏66400‏.‏0‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
CHF
25/03/2020
27/03/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏82520‏.‏0‏-
‏שבוע
‏83440‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏82523‏.‏0‏-
‏חודש
‏80300‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏74460‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏70460‏.‏0‏-
‏4‏ חודשים
‏66916‏.‏0‏-
‏5‏ חודשים
‏63488‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏60060‏.‏0‏-
‏7‏ חודשים
‏57751‏.‏0‏-
‏8‏ חודשים
‏55444‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏53136‏.‏0‏-
‏10‏ חודשים
‏50829‏.‏0‏-
‏11‏ חודשים
‏48444‏.‏0‏-
‏שנה
‏46060‏.‏0‏-
‏שנתיים
‏61500‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏58250‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏50250‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏41250‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏35250‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏27500‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏20500‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏14500‏.‏0‏-
‏10‏שנים
‏09750‏.‏0‏-
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
CAD
25/03/2020
27/03/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏75000‏.‏1‏
‏שבוע
‏85000‏.‏1‏
‏שבועיים
‏85000‏.‏1‏
‏חודש
‏13750‏.‏2‏
‏חודשיים
‏17250‏.‏2‏
‏3‏ חודשים
‏19250‏.‏2‏
‏4‏ חודשים
‏23000‏.‏2‏
‏5‏ חודשים
‏27000‏.‏2‏
‏6‏ חודשים
‏30250‏.‏2‏
‏7‏ חודשים
‏33000‏.‏2‏
‏8‏ חודשים
‏37000‏.‏2‏
‏9‏ חודשים
‏40000‏.‏2‏
‏10‏ חודשים
‏43000‏.‏2‏
‏11‏ חודשים
‏47000‏.‏2‏
‏שנה
‏50000‏.‏2‏
‏שנתיים
‏83700‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏92000‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏98800‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏02700‏.‏1‏
‏6‏ שנים
‏01200‏.‏1‏
‏7‏ שנים
‏05100‏.‏1‏
‏8‏ שנים
‏08800‏.‏1‏
‏9‏ שנים
‏11900‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏14000‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
EUR
25/03/2020
27/03/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏56086‏.‏0‏-
‏שבוע
‏44471‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏44495‏.‏0‏-
‏חודש
‏44557‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏39986‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏30771‏.‏0‏-
‏4‏ חודשים
‏28897‏.‏0‏-
‏5‏ חודשים
‏27084‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏25271‏.‏0‏-
‏7‏ חודשים
‏24265‏.‏0‏-
‏8‏ חודשים
‏23259‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏22254‏.‏0‏-
‏10‏ חודשים
‏21249‏.‏0‏-
‏11‏ חודשים
‏20210‏.‏0‏-
‏שנה
‏19171‏.‏0‏-
‏שנתיים
‏32000‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏28330‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏22560‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏17300‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏15400‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏10070‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏03430‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏00900‏.‏0‏-
‏10‏שנים
‏03600‏.‏0‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
AUD
25/03/2020
27/03/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏25000‏.‏1‏
‏שבוע
‏26000‏.‏1‏
‏שבועיים
‏28000‏.‏1‏
‏חודש
‏32000‏.‏1‏
‏חודשיים
‏31000‏.‏1‏
‏3‏ חודשים
‏30300‏.‏1‏
‏4‏ חודשים
‏30500‏.‏1‏
‏5‏ חודשים
‏30500‏.‏1‏
‏6‏ חודשים
‏30100‏.‏1‏
‏7‏ חודשים
‏32000‏.‏1‏
‏8‏ חודשים
‏34000‏.‏1‏
‏9‏ חודשים
‏36000‏.‏1‏
‏10‏ חודשים
‏38000‏.‏1‏
‏11‏ חודשים
‏38000‏.‏1‏
‏שנה
‏13000‏.‏1‏
‏שנתיים
‏44080‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏47510‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏61290‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏70810‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏75750‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏85625‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏94500‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏02125‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏08625‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
JPY
25/03/2020
27/03/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏17633‏.‏0‏-
‏שבוע
‏17717‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏16914‏.‏0‏-
‏חודש
‏14967‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏11400‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏07833‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏05050‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏00389‏.‏0‏
‏שנה
‏05950‏.‏0‏
‏שנתיים
‏03500‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏03125‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏02250‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏01250‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏00250‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏01250‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏03250‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏05500‏.‏0‏