כלים לשירותך

שערי ליבור

בחר מטבע מתוך הרשימה:
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
USD
21/08/2019
23/08/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏09300‏.‏2‏
‏שבוע
‏13988‏.‏2‏
‏שבועיים
‏14768‏.‏2‏
‏חודש
‏16663‏.‏2‏
‏חודשיים
‏16975‏.‏2‏
‏3‏ חודשים
‏14763‏.‏2‏
‏4‏ חודשים
‏10598‏.‏2‏
‏5‏ חודשים
‏06568‏.‏2‏
‏6‏ חודשים
‏02538‏.‏2‏
‏7‏ חודשים
‏01366‏.‏2‏
‏8‏ חודשים
‏00193‏.‏2‏
‏9‏ חודשים
‏99021‏.‏1‏
‏10‏ חודשים
‏97848‏.‏1‏
‏11‏ חודשים
‏96637‏.‏1‏
‏שנה
‏95425‏.‏1‏
‏שנתיים
‏55100‏.‏1‏
‏3‏ שנים
‏46500‏.‏1‏
‏4‏ שנים
‏43100‏.‏1‏
‏5‏ שנים
‏41800‏.‏1‏
‏6‏ שנים
‏42100‏.‏1‏
‏7‏ שנים
‏43300‏.‏1‏
‏8‏ שנים
‏44900‏.‏1‏
‏9‏ שנים
‏47000‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏49200‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
GBP
21/08/2019
23/08/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏66663‏.‏0‏
‏שבוע
‏68775‏.‏0‏
‏שבועיים
‏69384‏.‏0‏
‏חודש
‏70863‏.‏0‏
‏חודשיים
‏74550‏.‏0‏
‏3‏ חודשים
‏76413‏.‏0‏
‏4‏ חודשים
‏77673‏.‏0‏
‏5‏ חודשים
‏78893‏.‏0‏
‏6‏ חודשים
‏80113‏.‏0‏
‏7‏ חודשים
‏81021‏.‏0‏
‏8‏ חודשים
‏81930‏.‏0‏
‏9‏ חודשים
‏82838‏.‏0‏
‏10‏ חודשים
‏83747‏.‏0‏
‏11‏ חודשים
‏84685‏.‏0‏
‏שנה
‏85625‏.‏0‏
‏שנתיים
‏72000‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏69700‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏68700‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏67700‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏67200‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏67200‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏67500‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏68000‏.‏0‏
‏10‏שנים
‏68800‏.‏0‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
CHF
21/08/2019
23/08/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏80680‏.‏0‏-
‏שבוע
‏82420‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏83049‏.‏0‏-
‏חודש
‏84580‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏85180‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏84380‏.‏0‏-
‏4‏ חודשים
‏83412‏.‏0‏-
‏5‏ חודשים
‏82476‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏81540‏.‏0‏-
‏7‏ חודשים
‏79914‏.‏0‏-
‏8‏ חודשים
‏78289‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏76664‏.‏0‏-
‏10‏ חודשים
‏75039‏.‏0‏-
‏11‏ חודשים
‏73359‏.‏0‏-
‏שנה
‏71680‏.‏0‏-
‏שנתיים
‏93100‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏92400‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏89900‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏85100‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏83750‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏77500‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏71000‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏64500‏.‏0‏-
‏10‏שנים
‏58750‏.‏0‏-
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
CAD
21/08/2019
23/08/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏75000‏.‏1‏
‏שבוע
‏85000‏.‏1‏
‏שבועיים
‏85000‏.‏1‏
‏חודש
‏13750‏.‏2‏
‏חודשיים
‏17250‏.‏2‏
‏3‏ חודשים
‏19250‏.‏2‏
‏4‏ חודשים
‏23000‏.‏2‏
‏5‏ חודשים
‏27000‏.‏2‏
‏6‏ חודשים
‏30250‏.‏2‏
‏7‏ חודשים
‏33000‏.‏2‏
‏8‏ חודשים
‏37000‏.‏2‏
‏9‏ חודשים
‏40000‏.‏2‏
‏10‏ חודשים
‏43000‏.‏2‏
‏11‏ חודשים
‏47000‏.‏2‏
‏שנה
‏50000‏.‏2‏
‏שנתיים
‏67300‏.‏1‏
‏3‏ שנים
‏62200‏.‏1‏
‏4‏ שנים
‏59600‏.‏1‏
‏5‏ שנים
‏57700‏.‏1‏
‏6‏ שנים
‏52500‏.‏1‏
‏7‏ שנים
‏52500‏.‏1‏
‏8‏ שנים
‏53700‏.‏1‏
‏9‏ שנים
‏55300‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏57100‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
EUR
21/08/2019
23/08/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏46457‏.‏0‏-
‏שבוע
‏45529‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏45061‏.‏0‏-
‏חודש
‏43929‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏44743‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏45843‏.‏0‏-
‏4‏ חודשים
‏45584‏.‏0‏-
‏5‏ חודשים
‏45335‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏45086‏.‏0‏-
‏7‏ חודשים
‏44503‏.‏0‏-
‏8‏ חודשים
‏43922‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏43340‏.‏0‏-
‏10‏ חודשים
‏42758‏.‏0‏-
‏11‏ חודשים
‏42157‏.‏0‏-
‏שנה
‏41557‏.‏0‏-
‏שנתיים
‏59570‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏59610‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏59890‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏56920‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏53770‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏48820‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏43230‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏37100‏.‏0‏-
‏10‏שנים
‏31400‏.‏0‏-
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
AUD
21/08/2019
23/08/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏25000‏.‏1‏
‏שבוע
‏26000‏.‏1‏
‏שבועיים
‏28000‏.‏1‏
‏חודש
‏32000‏.‏1‏
‏חודשיים
‏31000‏.‏1‏
‏3‏ חודשים
‏30300‏.‏1‏
‏4‏ חודשים
‏30500‏.‏1‏
‏5‏ חודשים
‏30500‏.‏1‏
‏6‏ חודשים
‏30100‏.‏1‏
‏7‏ חודשים
‏32000‏.‏1‏
‏8‏ חודשים
‏34000‏.‏1‏
‏9‏ חודשים
‏36000‏.‏1‏
‏10‏ חודשים
‏38000‏.‏1‏
‏11‏ חודשים
‏38000‏.‏1‏
‏שנה
‏13000‏.‏1‏
‏שנתיים
‏74000‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏74000‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏83000‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏86000‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏86875‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏92500‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏98125‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏03375‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏08375‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
JPY
21/08/2019
23/08/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏07250‏.‏0‏-
‏שבוע
‏07217‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏08246‏.‏0‏-
‏חודש
‏10750‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏11083‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏10350‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏04533‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏00856‏.‏0‏-
‏שנה
‏02900‏.‏0‏
‏שנתיים
‏09875‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏12250‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏13250‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏13125‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏12250‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏10875‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏08875‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏06625‏.‏0‏-