כלים לשירותך

שערי ליבור

בחר מטבע מתוך הרשימה:
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
USD
16/10/2019
18/10/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏82575‏.‏1‏
‏שבוע
‏85113‏.‏1‏
‏שבועיים
‏85882‏.‏1‏
‏חודש
‏87750‏.‏1‏
‏חודשיים
‏96463‏.‏1‏
‏3‏ חודשים
‏00325‏.‏2‏
‏4‏ חודשים
‏99734‏.‏1‏
‏5‏ חודשים
‏99161‏.‏1‏
‏6‏ חודשים
‏98588‏.‏1‏
‏7‏ חודשים
‏98693‏.‏1‏
‏8‏ חודשים
‏98798‏.‏1‏
‏9‏ חודשים
‏98903‏.‏1‏
‏10‏ חודשים
‏99008‏.‏1‏
‏11‏ חודשים
‏99117‏.‏1‏
‏שנה
‏99225‏.‏1‏
‏שנתיים
‏64600‏.‏1‏
‏3‏ שנים
‏59100‏.‏1‏
‏4‏ שנים
‏56900‏.‏1‏
‏5‏ שנים
‏56600‏.‏1‏
‏6‏ שנים
‏57800‏.‏1‏
‏7‏ שנים
‏59500‏.‏1‏
‏8‏ שנים
‏61900‏.‏1‏
‏9‏ שנים
‏64400‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏67100‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
GBP
16/10/2019
18/10/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏67225‏.‏0‏
‏שבוע
‏69188‏.‏0‏
‏שבועיים
‏69768‏.‏0‏
‏חודש
‏71175‏.‏0‏
‏חודשיים
‏75575‏.‏0‏
‏3‏ חודשים
‏78363‏.‏0‏
‏4‏ חודשים
‏81045‏.‏0‏
‏5‏ חודשים
‏83641‏.‏0‏
‏6‏ חודשים
‏86238‏.‏0‏
‏7‏ חודשים
‏87794‏.‏0‏
‏8‏ חודשים
‏89349‏.‏0‏
‏9‏ חודשים
‏90905‏.‏0‏
‏10‏ חודשים
‏92460‏.‏0‏
‏11‏ חודשים
‏94067‏.‏0‏
‏שנה
‏95675‏.‏0‏
‏שנתיים
‏77400‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏76400‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏77300‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏77900‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏78900‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏80200‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏81700‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏83400‏.‏0‏
‏10‏שנים
‏85300‏.‏0‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
CHF
16/10/2019
18/10/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏79680‏.‏0‏-
‏שבוע
‏81600‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏80981‏.‏0‏-
‏חודש
‏79480‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏77060‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏77760‏.‏0‏-
‏4‏ חודשים
‏75334‏.‏0‏-
‏5‏ חודשים
‏72986‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏70640‏.‏0‏-
‏7‏ חודשים
‏68556‏.‏0‏-
‏8‏ חודשים
‏66472‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏64389‏.‏0‏-
‏10‏ חודשים
‏62305‏.‏0‏-
‏11‏ חודשים
‏60152‏.‏0‏-
‏שנה
‏58000‏.‏0‏-
‏שנתיים
‏71000‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏65580‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏60580‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏54830‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏54000‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏47000‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏40250‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏34250‏.‏0‏-
‏10‏שנים
‏28500‏.‏0‏-
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
CAD
16/10/2019
18/10/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏75000‏.‏1‏
‏שבוע
‏85000‏.‏1‏
‏שבועיים
‏85000‏.‏1‏
‏חודש
‏13750‏.‏2‏
‏חודשיים
‏17250‏.‏2‏
‏3‏ חודשים
‏19250‏.‏2‏
‏4‏ חודשים
‏23000‏.‏2‏
‏5‏ חודשים
‏27000‏.‏2‏
‏6‏ חודשים
‏30250‏.‏2‏
‏7‏ חודשים
‏33000‏.‏2‏
‏8‏ חודשים
‏37000‏.‏2‏
‏9‏ חודשים
‏40000‏.‏2‏
‏10‏ חודשים
‏43000‏.‏2‏
‏11‏ חודשים
‏47000‏.‏2‏
‏שנה
‏50000‏.‏2‏
‏שנתיים
‏93000‏.‏1‏
‏3‏ שנים
‏91100‏.‏1‏
‏4‏ שנים
‏90500‏.‏1‏
‏5‏ שנים
‏90400‏.‏1‏
‏6‏ שנים
‏87300‏.‏1‏
‏7‏ שנים
‏87800‏.‏1‏
‏8‏ שנים
‏88400‏.‏1‏
‏9‏ שנים
‏89100‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏90600‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
EUR
16/10/2019
18/10/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏57243‏.‏0‏-
‏שבוע
‏55143‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏53784‏.‏0‏-
‏חודש
‏50486‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏45500‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏43429‏.‏0‏-
‏4‏ חודשים
‏42494‏.‏0‏-
‏5‏ חודשים
‏41589‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏40686‏.‏0‏-
‏7‏ חודשים
‏39183‏.‏0‏-
‏8‏ חודשים
‏37680‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏36178‏.‏0‏-
‏10‏ חודשים
‏34675‏.‏0‏-
‏11‏ חודשים
‏33123‏.‏0‏-
‏שנה
‏31571‏.‏0‏-
‏שנתיים
‏44640‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏43200‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏41800‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏37520‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏34890‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏28970‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏22450‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏15740‏.‏0‏-
‏10‏שנים
‏09180‏.‏0‏-
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
AUD
16/10/2019
18/10/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏25000‏.‏1‏
‏שבוע
‏26000‏.‏1‏
‏שבועיים
‏28000‏.‏1‏
‏חודש
‏32000‏.‏1‏
‏חודשיים
‏31000‏.‏1‏
‏3‏ חודשים
‏30300‏.‏1‏
‏4‏ חודשים
‏30500‏.‏1‏
‏5‏ חודשים
‏30500‏.‏1‏
‏6‏ חודשים
‏30100‏.‏1‏
‏7‏ חודשים
‏32000‏.‏1‏
‏8‏ חודשים
‏34000‏.‏1‏
‏9‏ חודשים
‏36000‏.‏1‏
‏10‏ חודשים
‏38000‏.‏1‏
‏11‏ חודשים
‏38000‏.‏1‏
‏שנה
‏13000‏.‏1‏
‏שנתיים
‏73000‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏75000‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏87100‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏92310‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏93625‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏00000‏.‏1‏
‏8‏ שנים
‏06000‏.‏1‏
‏9‏ שנים
‏11750‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏17375‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
JPY
16/10/2019
18/10/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏07150‏.‏0‏-
‏שבוע
‏08717‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏09226‏.‏0‏-
‏חודש
‏10467‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏09900‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏10883‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏05967‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏01425‏.‏0‏-
‏שנה
‏03217‏.‏0‏
‏שנתיים
‏09000‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏10125‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏10125‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏09000‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏07375‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏05375‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏02875‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏01000‏.‏0‏-