כלים לשירותך

שערי ליבור

בחר מטבע מתוך הרשימה:
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
USD
18/06/2019
20/06/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏34950‏.‏2‏
‏שבוע
‏35950‏.‏2‏
‏שבועיים
‏36632‏.‏2‏
‏חודש
‏38288‏.‏2‏
‏חודשיים
‏39838‏.‏2‏
‏3‏ חודשים
‏38663‏.‏2‏
‏4‏ חודשים
‏35644‏.‏2‏
‏5‏ חודשים
‏32722‏.‏2‏
‏6‏ חודשים
‏29800‏.‏2‏
‏7‏ חודשים
‏29246‏.‏2‏
‏8‏ חודשים
‏28692‏.‏2‏
‏9‏ חודשים
‏28138‏.‏2‏
‏10‏ חודשים
‏27584‏.‏2‏
‏11‏ חודשים
‏27011‏.‏2‏
‏שנה
‏26438‏.‏2‏
‏שנתיים
‏84500‏.‏1‏
‏3‏ שנים
‏77600‏.‏1‏
‏4‏ שנים
‏76500‏.‏1‏
‏5‏ שנים
‏78200‏.‏1‏
‏6‏ שנים
‏81600‏.‏1‏
‏7‏ שנים
‏85400‏.‏1‏
‏8‏ שנים
‏89400‏.‏1‏
‏9‏ שנים
‏93300‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏97200‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
GBP
18/06/2019
20/06/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏67438‏.‏0‏
‏שבוע
‏68888‏.‏0‏
‏שבועיים
‏69869‏.‏0‏
‏חודש
‏72250‏.‏0‏
‏חודשיים
‏76263‏.‏0‏
‏3‏ חודשים
‏78138‏.‏0‏
‏4‏ חודשים
‏81020‏.‏0‏
‏5‏ חודשים
‏83810‏.‏0‏
‏6‏ חודשים
‏86600‏.‏0‏
‏7‏ חודשים
‏88368‏.‏0‏
‏8‏ חודשים
‏90135‏.‏0‏
‏9‏ חודשים
‏91903‏.‏0‏
‏10‏ חודשים
‏93670‏.‏0‏
‏11‏ חודשים
‏95497‏.‏0‏
‏שנה
‏97325‏.‏0‏
‏שנתיים
‏84200‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏84000‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏85900‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏88100‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏90600‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏93300‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏96100‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏98800‏.‏0‏
‏10‏שנים
‏01500‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
CHF
18/06/2019
20/06/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏80040‏.‏0‏-
‏שבוע
‏80940‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏80659‏.‏0‏-
‏חודש
‏79980‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏75260‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏71320‏.‏0‏-
‏4‏ חודשים
‏69997‏.‏0‏-
‏5‏ חודשים
‏68719‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏67440‏.‏0‏-
‏7‏ חודשים
‏65675‏.‏0‏-
‏8‏ חודשים
‏63912‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏62148‏.‏0‏-
‏10‏ חודשים
‏60384‏.‏0‏-
‏11‏ חודשים
‏58562‏.‏0‏-
‏שנה
‏56740‏.‏0‏-
‏שנתיים
‏80600‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏78700‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏72800‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏66100‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏62250‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏53500‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏44500‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏35500‏.‏0‏-
‏10‏שנים
‏27250‏.‏0‏-
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
CAD
18/06/2019
20/06/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏75000‏.‏1‏
‏שבוע
‏85000‏.‏1‏
‏שבועיים
‏85000‏.‏1‏
‏חודש
‏13750‏.‏2‏
‏חודשיים
‏17250‏.‏2‏
‏3‏ חודשים
‏19250‏.‏2‏
‏4‏ חודשים
‏23000‏.‏2‏
‏5‏ חודשים
‏27000‏.‏2‏
‏6‏ חודשים
‏30250‏.‏2‏
‏7‏ חודשים
‏33000‏.‏2‏
‏8‏ חודשים
‏37000‏.‏2‏
‏9‏ חודשים
‏40000‏.‏2‏
‏10‏ חודשים
‏43000‏.‏2‏
‏11‏ חודשים
‏47000‏.‏2‏
‏שנה
‏50000‏.‏2‏
‏שנתיים
‏69700‏.‏1‏
‏3‏ שנים
‏65500‏.‏1‏
‏4‏ שנים
‏64200‏.‏1‏
‏5‏ שנים
‏65800‏.‏1‏
‏6‏ שנים
‏64600‏.‏1‏
‏7‏ שנים
‏68000‏.‏1‏
‏8‏ שנים
‏71600‏.‏1‏
‏9‏ שנים
‏75700‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏79700‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
EUR
18/06/2019
20/06/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏47071‏.‏0‏-
‏שבוע
‏44371‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏43712‏.‏0‏-
‏חודש
‏42114‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏40629‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏37314‏.‏0‏-
‏4‏ חודשים
‏37230‏.‏0‏-
‏5‏ חודשים
‏37150‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏37071‏.‏0‏-
‏7‏ חודשים
‏35577‏.‏0‏-
‏8‏ חודשים
‏34084‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏32592‏.‏0‏-
‏10‏ חודשים
‏31099‏.‏0‏-
‏11‏ חודשים
‏29556‏.‏0‏-
‏שנה
‏28014‏.‏0‏-
‏שנתיים
‏44420‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏42280‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏36610‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏31150‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏23740‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏15270‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏05940‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏03340‏.‏0‏
‏10‏שנים
‏11410‏.‏0‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
AUD
18/06/2019
20/06/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏25000‏.‏1‏
‏שבוע
‏26000‏.‏1‏
‏שבועיים
‏28000‏.‏1‏
‏חודש
‏32000‏.‏1‏
‏חודשיים
‏31000‏.‏1‏
‏3‏ חודשים
‏30300‏.‏1‏
‏4‏ חודשים
‏30500‏.‏1‏
‏5‏ חודשים
‏30500‏.‏1‏
‏6‏ חודשים
‏30100‏.‏1‏
‏7‏ חודשים
‏32000‏.‏1‏
‏8‏ חודשים
‏34000‏.‏1‏
‏9‏ חודשים
‏36000‏.‏1‏
‏10‏ חודשים
‏38000‏.‏1‏
‏11‏ חודשים
‏38000‏.‏1‏
‏שנה
‏13000‏.‏1‏
‏שנתיים
‏02000‏.‏1‏
‏3‏ שנים
‏03000‏.‏1‏
‏4‏ שנים
‏16000‏.‏1‏
‏5‏ שנים
‏23000‏.‏1‏
‏6‏ שנים
‏26125‏.‏1‏
‏7‏ שנים
‏34250‏.‏1‏
‏8‏ שנים
‏42000‏.‏1‏
‏9‏ שנים
‏48750‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏54875‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
JPY
18/06/2019
20/06/2019
תקופה שער ליבור
‏יום
‏09383‏.‏0‏-
‏שבוע
‏11200‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏11646‏.‏0‏-
‏חודש
‏12733‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏10500‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏06717‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏00583‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏02853‏.‏0‏
‏שנה
‏06367‏.‏0‏
‏שנתיים
‏05625‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏07750‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏08125‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏07250‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏05500‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏03375‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏00625‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏02250‏.‏0‏