כלים לשירותך

שערי ליבור

בחר מטבע מתוך הרשימה:
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
USD
19/02/2020
21/02/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏57688‏.‏1‏
‏שבוע
‏58238‏.‏1‏
‏שבועיים
‏59901‏.‏1‏
‏חודש
‏63938‏.‏1‏
‏חודשיים
‏68875‏.‏1‏
‏3‏ חודשים
‏69600‏.‏1‏
‏4‏ חודשים
‏69694‏.‏1‏
‏5‏ חודשים
‏69784‏.‏1‏
‏6‏ חודשים
‏69875‏.‏1‏
‏7‏ חודשים
‏71031‏.‏1‏
‏8‏ חודשים
‏72187‏.‏1‏
‏9‏ חודשים
‏73343‏.‏1‏
‏10‏ חודשים
‏74499‏.‏1‏
‏11‏ חודשים
‏75693‏.‏1‏
‏שנה
‏76888‏.‏1‏
‏שנתיים
‏44200‏.‏1‏
‏3‏ שנים
‏39900‏.‏1‏
‏4‏ שנים
‏38800‏.‏1‏
‏5‏ שנים
‏39300‏.‏1‏
‏6‏ שנים
‏40900‏.‏1‏
‏7‏ שנים
‏42900‏.‏1‏
‏8‏ שנים
‏45100‏.‏1‏
‏9‏ שנים
‏47600‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏50200‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
GBP
19/02/2020
21/02/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏67988‏.‏0‏
‏שבוע
‏69013‏.‏0‏
‏שבועיים
‏69607‏.‏0‏
‏חודש
‏71050‏.‏0‏
‏חודשיים
‏73088‏.‏0‏
‏3‏ חודשים
‏75438‏.‏0‏
‏4‏ חודשים
‏77103‏.‏0‏
‏5‏ חודשים
‏78714‏.‏0‏
‏6‏ חודשים
‏80325‏.‏0‏
‏7‏ חודשים
‏81743‏.‏0‏
‏8‏ חודשים
‏83160‏.‏0‏
‏9‏ חודשים
‏84578‏.‏0‏
‏10‏ חודשים
‏85995‏.‏0‏
‏11‏ חודשים
‏87460‏.‏0‏
‏שנה
‏88925‏.‏0‏
‏שנתיים
‏73800‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏73400‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏74100‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏74700‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏75500‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏76600‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏78000‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏79500‏.‏0‏
‏10‏שנים
‏81100‏.‏0‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
CHF
19/02/2020
21/02/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏78960‏.‏0‏-
‏שבוע
‏80020‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏79576‏.‏0‏-
‏חודש
‏78500‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏74540‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏70900‏.‏0‏-
‏4‏ חודשים
‏69720‏.‏0‏-
‏5‏ חודשים
‏68580‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏67440‏.‏0‏-
‏7‏ חודשים
‏65287‏.‏0‏-
‏8‏ חודשים
‏63134‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏60982‏.‏0‏-
‏10‏ חודשים
‏58829‏.‏0‏-
‏11‏ חודשים
‏56605‏.‏0‏-
‏שנה
‏54380‏.‏0‏-
‏שנתיים
‏74700‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏73300‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏69900‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏65700‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏66500‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏61500‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏56500‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏51250‏.‏0‏-
‏10‏שנים
‏46500‏.‏0‏-
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
CAD
19/02/2020
21/02/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏75000‏.‏1‏
‏שבוע
‏85000‏.‏1‏
‏שבועיים
‏85000‏.‏1‏
‏חודש
‏13750‏.‏2‏
‏חודשיים
‏17250‏.‏2‏
‏3‏ חודשים
‏19250‏.‏2‏
‏4‏ חודשים
‏23000‏.‏2‏
‏5‏ חודשים
‏27000‏.‏2‏
‏6‏ חודשים
‏30250‏.‏2‏
‏7‏ חודשים
‏33000‏.‏2‏
‏8‏ חודשים
‏37000‏.‏2‏
‏9‏ חודשים
‏40000‏.‏2‏
‏10‏ חודשים
‏43000‏.‏2‏
‏11‏ חודשים
‏47000‏.‏2‏
‏שנה
‏50000‏.‏2‏
‏שנתיים
‏76600‏.‏1‏
‏3‏ שנים
‏73300‏.‏1‏
‏4‏ שנים
‏72300‏.‏1‏
‏5‏ שנים
‏71500‏.‏1‏
‏6‏ שנים
‏67500‏.‏1‏
‏7‏ שנים
‏68200‏.‏1‏
‏8‏ שנים
‏69400‏.‏1‏
‏9‏ שנים
‏70800‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏72800‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
EUR
19/02/2020
21/02/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏56614‏.‏0‏-
‏שבוע
‏54729‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏53920‏.‏0‏-
‏חודש
‏51957‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏46157‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏43329‏.‏0‏-
‏4‏ חודשים
‏42028‏.‏0‏-
‏5‏ חודשים
‏40771‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏39514‏.‏0‏-
‏7‏ חודשים
‏38206‏.‏0‏-
‏8‏ חודשים
‏36899‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏35593‏.‏0‏-
‏10‏ חודשים
‏34286‏.‏0‏-
‏11‏ חודשים
‏32935‏.‏0‏-
‏שנה
‏31586‏.‏0‏-
‏שנתיים
‏42060‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏40580‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏38600‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏35500‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏33910‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏30840‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏24290‏.‏0‏-
‏9‏ שנים
‏20450‏.‏0‏-
‏10‏שנים
‏14930‏.‏0‏-
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
AUD
19/02/2020
21/02/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏25000‏.‏1‏
‏שבוע
‏26000‏.‏1‏
‏שבועיים
‏28000‏.‏1‏
‏חודש
‏32000‏.‏1‏
‏חודשיים
‏31000‏.‏1‏
‏3‏ חודשים
‏30300‏.‏1‏
‏4‏ חודשים
‏30500‏.‏1‏
‏5‏ חודשים
‏30500‏.‏1‏
‏6‏ חודשים
‏30100‏.‏1‏
‏7‏ חודשים
‏32000‏.‏1‏
‏8‏ חודשים
‏34000‏.‏1‏
‏9‏ חודשים
‏36000‏.‏1‏
‏10‏ חודשים
‏38000‏.‏1‏
‏11‏ חודשים
‏38000‏.‏1‏
‏שנה
‏13000‏.‏1‏
‏שנתיים
‏73880‏.‏0‏
‏3‏ שנים
‏74380‏.‏0‏
‏4‏ שנים
‏84760‏.‏0‏
‏5‏ שנים
‏89130‏.‏0‏
‏6‏ שנים
‏89750‏.‏0‏
‏7‏ שנים
‏95625‏.‏0‏
‏8‏ שנים
‏01375‏.‏1‏
‏9‏ שנים
‏07000‏.‏1‏
‏10‏שנים
‏12500‏.‏1‏
סמל מטבע תאריך פרסום תאריך ערך
JPY
19/02/2020
21/02/2020
תקופה שער ליבור
‏יום
‏10383‏.‏0‏-
‏שבוע
‏07350‏.‏0‏-
‏שבועיים
‏08000‏.‏0‏-
‏חודש
‏09583‏.‏0‏-
‏חודשיים
‏06333‏.‏0‏-
‏3‏ חודשים
‏06467‏.‏0‏-
‏6‏ חודשים
‏01567‏.‏0‏-
‏9‏ חודשים
‏03139‏.‏0‏
‏שנה
‏07950‏.‏0‏
‏שנתיים
‏03250‏.‏0‏-
‏3‏ שנים
‏04250‏.‏0‏-
‏4‏ שנים
‏04375‏.‏0‏-
‏5‏ שנים
‏03750‏.‏0‏-
‏6‏ שנים
‏02875‏.‏0‏-
‏7‏ שנים
‏01500‏.‏0‏-
‏8‏ שנים
‏00250‏.‏0‏
‏9‏ שנים
‏02250‏.‏0‏