כלים לשירותך

אבטחת מידע בטלפון

מזרחי-טפחות משקיע מאמצים ומשתמש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, כדי להבטיח שפרטי החשבון שלך יישארו חסויים ולא יגיעו לגורמים שאינם מורשים. כל זאת כדי לאפשר לך לקבל מידע בנקאי ולבצע פעולות מגוונות, 24 שעות ביממה.

 

 

כיצד מתבצעת אבטחת המידע?

 • עליך להזדהות באמצעות מספר תעודת זהות וסיסמה אישית
 • בנקאי במוקד השרות הטלפוני של מזרחי-טפחות יזהה אותך בעזרת שאלות אישיות
 • הכניסה לשירות הטלפוני של מזרחי-טפחות מאובטחת בדרכים הבאות:

א. רק מי שברשותו סיסמת גישה תקפה למערכת, יוכל להיכנס ולבצע פעילות.

ב. סיסמה שתוקלד באופן שגוי 5 פעמים, תיחסם .

ג. המערכת מחייבת החלפת סיסמה אחת ל- 3 חודשים.

 

כללים לאבטחת מידע

 • כניסתך הראשונה למערכת תתבצע עם סיסמה ראשונית בת 4 ספרות. מיד לאחר מכן תתבקש להחליפה לסיסמה אישית
 • מומלץ לבחור בסיסמה המורכבת מספרות שאינן חוזרות על עצמן ואינן בסדר עולה או יורד
 • עליך לשמור את הסיסמה האישית ולא לחשוף אותה בפני אדם אחר, כולל עובדי הבנק או מי מטעמם 
 • מומלץ לבצע פעילות באמצעות מכשיר טלפון הנמצא בשליטתך
 • כדאי להימנע מהכנסת פרטים מזהים לזיכרון מכשיר הטלפון
 • עליך להודיע מיידית לבנק כאשר מתעורר חשש לשימוש לרעה באמצעי הזיהוי שלך.

 

 

שימוש נכון בסיסמה

 • עם הצטרפותך לשירות תקבל סיסמה ראשונית בסניף או בדואר ישראל
 • עליך להיכנס לשירות עם הסיסמה הראשונית בתוך 30 יום מיום קבלתה ולהחליפה לסיסמה אישית
 • אם לא תתבצע כניסה לשירות בתוך 30 יום, הסיסמה הראשונית תיחסם. הפקת סיסמה חדשה תתבצע בסניף. 
 • מומלץ להחליף את הסיסמה האישית מעת לעת
 • סיסמה אישית שלא הוחלפה במשך 90 יום תחייב החלפתה, כדי לאפשר את כניסתך למערכת

 

 

הוראות בנק ישראל לאבטחת מידע בטלפון

 • הלקוחות הרשאים להשתמש בשירות הטלפוני של מזרחי-טפחות וכן הפעולות שניתן לבצע מאושרים ע"י הנהלת הבנק.
 • כל ההוראות הניתנות על ידך לבנקאים הטלפוניים מתועדות ברשומות ממוחשבות וכוללות פרטים כגון: מועד מתן ההוראה, פרטי הבנקאי וההוראה שניתנה. כמו כן, השיחות במרכז הבנקאות מוקלטות דרך קבע.
 • במסגרת המידע הנשלח אליך מהבנק באופן קבוע יישלח גם מידע על ביצוע עסקאות ופעולות בשירות הטלפוני של מזרחי-טפחות.

 

 

רישום פעילות לקוחות מזרחי-טפחות במערכות המחשב

בנק מזרחי-טפחות מקיים רישום של כל פעולות והוראות הלקוחות לרבות תוכנן ומועדן, במסגרת הפעולות המוסדרות בכתב זה. הרישום ישמש הוכחה לכאורה הן לתוכן והן למועד ההוראות. הלקוח יכיר בכל הסכומים שיירשמו עקב ביצוע ההוראות הנזכרות למעלה, לחובת חשבונו.

 

 

חלוקת אחריות בין הבנק ללקוחותיו

אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים על פי ההסכם שבין הבנק לבין הלקוח. במקרה של סתירה יקבעו הוראות ההסכם.

 

 

 

​ ​