כלים לשירותך

פיקדון אננס - פיקדון בריבית קבועה מדורגת ועולה

מ

למה אננס?

פיקדון אננס – עם ריבית מעולה שמטפסת ועולה!
מהיום כבר לא צריך להמתין שהריבית במשק תעלה. פיקדון אננס הוא פיקדון בריבית קבועה מדורגת ועולה ל- 6 שנים המאפשר למשוך את הכספים כעבור 3 שנים בכל יום עסקים וליהנות מריבית אטרקטיבית.

לאחר 3 שנים המתמידים בפיקדון נהנים מריבית מדורגת ועולה מדי שנה ומהאפשרות למשוך את הכספים בכל יום עסקים.
 
​​

המקצוענים בהשקעות יתאימו לך פיקדון

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:
​​

למי מתאים פיקדון אננס?​

למעוניינים להשקיע ל-3 עד 6 שנים וליהנות מריבית אטרקטיבית תוך שמירה על האפשרות למשוך  את הכספים כעבור 3 שנים, או להמשיך לחסוך וליהנות מריבית שמטפסת ועולה מדי שנה. ​

תנאי פיקדון אננס במזרחי טפחות

פיקדון בריבית שקלית קבועה לא צמודה המציע ליהנות מריבית מדורגת ועולה.

הפיקדון הינו לתקופה של 6 שנים ומאפשר נזילות יומית בתום 3 שנים.

פיקדון אננס מורכב מ-4 תקופות ריבית:​

3 שנים ראשונות: 1.1%, שנה רביעית:  1.15%, שנה חמישית: 1.2%, שנה שישית:  1.25%


שיעורי הריבית בעת המשיכה בתום תקופה מתקופות הפיקדון ובמועד הפירעון: 
שיעור הריבית יהיה מדורג וישולם בהתאם לריביות שנקבעו מראש לכל תקופה במועד ההצטרפות.

שיעורי ריבית בעת המשיכה שלא בתום תקופה מתקופות הפיקדון:
עבור התקופות שהושלמו יחול שיעור ריבית מדורג שנקבע מראש לכל תקופה במועד ההצטרפות.​
עבור התקופה החלקית שלא הושלמה יחול שיעור הריבית של התקופה הקודמת.

​​​​​​סכום מינימום להפקדה ולקבלת תנאי המבצע: 50,000 ש"ח.

הערות משפטיות

  • סכום הפקדה מינימאלי בפיקדון : 10,000 ₪. סכום הפקדה מקסימלי בפיקדון : 10,000,000 ₪.​החל מתום 3 שנים​ ממועד ההפקדה, משיכה בכל יום עסקים.
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם. 
  • מיסוי - חייב במס בשיעור של 15% ליחיד (שיעור המס כפוף לשינויים על פי דין). 
  • תוקף המבצע:  30/06/2020.​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​

איך לפנות לבנקאים שלנו