משכנתא גשר לדירה

הלוואה שמעניקה מימון ביניים לרכישת דירה חדשה עד למכירת הדירה הנוכחית

תנאי משכנתא

מגוון מסלולי הצמדה

הצמדה

2 שנים

תקופה

ריבית משתנה

ריבית


יתרונות המשכנתא

  • מאפשרת לרכוש דירה עוד לפני מכירת הדירה הנוכחית 
  • מסלולי החזר מגוונים, מאפשרים לקחת הלוואה ללא החזר חודשי שוטף או בהחזר של הריבית בלבד, במבחר מגזרי הצמדה
  • אפשר להחזיר את ההלוואה לפני מועד הפירעון החוזי, ללא תשלום המרכיבים העיקריים של עמלת פירעון מוקדם (היוון הפרשי ריבית והודעה מוקדמת) 

הערות משפטיות

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
משאירים פרטים ואנו מיד מתקשרים
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא ת.ז.. 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
אישור משכנתא מיידי
דרכים ליצירת קשר
אישור משכנתא מיידי
השארת פרטים חייגו אלי