הלוואת גישור לדירה

הלוואת גישור שמעניקה לכם מימון ביניים לרכישת דירה חדשה עד למכירת הדירה הנוכחית

תנאי משכנתא - הלוואת גישור

צמוד / לא צמוד

הצמדה

עד 2 שנים

תקופה

קבועה / משתנה / פריים

ריבית

קיימים 2 סוגים של הלוואת גישור:

 • גישור מלא: הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה נפרעים בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה. 
 • גישור חלקי: הריבית משולמת בתשלומים חודשיים והקרן נפרעת בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה. 

יתרונות הלוואת גישור לדירה

 • מאפשרת לממן רכישת דירה עוד לפני מכירת הדירה הנוכחית 
 • מוצעת במגוון מגזרי הצמדה ומסלולי החזר, ומאפשרת לבצע הלוואה ללא החזר חודשי שוטף או עם החזר בגין הריבית בלבד
 • ההצמדה יכולה להיות למדד, לדולר או לאירו
 • אפשר להחזיר את הלוואת הגישור לפני מועד הפירעון החוזי, ללא תשלום המרכיבים העיקריים של עמלת פירעון מוקדם (פערי ריבית והודעה מוקדמת) 

הבהרות

 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
משאירים פרטים ואנו מיד מתקשרים
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא ת.ז.. 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא

אישור משכנתא מיידי