משכנתא בהחזר חודשי יורד

התשלומים במשכנתא זו פוחתים והולכים מידי חודש. המשכנתא מתאימה לרוכשי דירה שמעוניינים לסיים בהקדם את התשלומים בגין המשכנתא ולהגדיל את ההכנסה הפנויה בעתיד

תנאי המשכנתא

למדד/ללא הצמדה

הצמדה

4-30

תקופה

קבועה

ריבית

במשכנתא זו, התשלום החודשי (לפני הצמדה אם קיימת) מחושב לפי לוח "קרן שווה", בו כל תשלום כולל סכום קבוע על חשבון קרן ההלוואה ותשלום יורד על חשבון הריבית.

יתרונות המשכנתא

  • תשלום חודשי יורד מקטין את הדאגה לגבי עמידה בהחזרי המשכנתא
  • סה"כ התשלומים שישולמו על חשבון הריבית, בכל תקופת ההלוואה, נמוכים משמעותית מתשלומי הריבית בפירעון המחושב לפי תשלום חודשי קבוע
  • ריבית קבועה המקנה תחושת יציבות ובטחוןהבהרות

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא

אישור משכנתא מיידי
אישור משכנתא מיידי
WhatsApp השארת פרטים