משכנתא בהחזר חודשי יורד

מתאימה למי שרוצים לפרוע סכומים גבוהים יחסית בתחילת תקופת ההלוואה כדי להגדיל את ההכנסה הפנויה בעתיד

תנאי המשכנתא

צמוד / לא צמוד

הצמדה

30-4 שנים

תקופה

קבועה

ריבית

התשלום החודשי מחושב לפי לוח "קרן שווה" - כך שכל תשלום כולל סכום קבוע על חשבון קרן ההלוואה ותשלום יורד על חשבון הריבית. לפיכך, התשלומים פוחתים מדי חודש.
המשכנתא מתאימה לרוכשי דירה המעוניינים לפרוע בתחילת תקופת ההלוואה סכומים גבוהים יחסית, כדי להגדיל את ההכנסה הפנויה בעתיד. 

יתרונות המשכנתא

  • תשלום חודשי יורד מקטין את הדאגה לגבי עמידה בהחזרי המשכנתא
  • תשלום חודשי יורד (לפני הצמדה, אם קיימת) מקטין את הדאגה לגבי עמידה בהחזרי המשכנתא בעתיד
  • סך כל התשלומים שישולמו על חשבון הריבית, בכל תקופת ההלוואה, נמוכים משמעותית מתשלומי הריבית שישולמו לפי לוח "שפיצר"
  • ריבית קבועה המקנה תחושת יציבות וביטחוןהבהרות

  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא

אישור משכנתא מיידי