משכנתא צמודה בריבית קבועה

משכנתא צמודה למדד בריבית קבועה וידועה מראש. המשכנתא כדאית כשהריבית במשק נמוכה יחסית

תנאי המשכנתא

לדולר או למדד

הצמדה

4-30 

תקופה בשנים

משתנה

ריבית


משכנתא המתאימה במיוחד לרוכשי דירות החוששים מעליית הריבית ומעוניינים לצמצם סיכון עליית ריבית.  

 

יתרונות  המשכנתא

  • ריבית קבועה המאפשרת תשלום חודשי קבוע (עליו מתווספים הפרשי הצמדה). ההחזר החודשי אינו מושפע משינויים בריבית על פני תקופת ההלוואה
  • הצמדה למדד - מתאימה לשינויים בהכנסות בארץ


הערות משפטיות

  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
אישור משכנתא מיידי
דרכים ליצירת קשר
אישור משכנתא מיידי
השארת פרטים