Generic placeholder image

משכנתא פנסיונית

מוצרי מימון של בנק מזרחי-טפחות לאוכלוסיית הגיל השלישי

היציאה לפנסיה מביאה לרוב לירידה בהכנסה החודשית. במקביל, הוצאות המחיה נותרות גבוהות ואף מתעוררים צרכים חדשים כמו עזרה לילדים, מימון הוצאה חד פעמית או מעבר לדיור מוגן ועוד. בעולם קיימת "משכנתא הפוכה". לנו יש פתרון אחר - משכנתא פנסיונית, המאפשרת לשמור על רמת החיים אליה הורגלתם. 

מהי משכנתא פנסיונית?

משכנתא פנסיונית מאפשרת קבלת הלוואה כנגד שיעבוד נכס קיים, תוך דחיית ההחזר החודשי על המשכנתא לתקופה ארוכה. כך אפשר ליהנות מרווחה כלכלית באמצעות שימוש בנכס שלכם. 


יתרונות המשכנתא הפנסיונית

 • ניתן להשתמש בכספי המשכנתא למגוון צרכים: שמירה על רמת חיים, סיוע לילדים, מימון הוצאה חד פעמית, סגירת התחייבויות, שיפור דיור, שיפוץ ונגישות, מימון מעבר לדיור מוגן או לכל מטרה אחרת לפי בחירתכם 

 • הבעלות על הנכס נשארת בידיכם, ואפשר להמשיך להתגורר בבית שלכם

 • ניתן לדחות את ההחזר החודשי בגין המשכנתא לתקופה ארוכה (עד 20 שנה, לבחירתכם)
       

רוצים משכנתא פנסיונית?

אנחנו מזמינים אתכם לפגישה עם המומחים שלנו בסניף הקרוב אליכם כדי שיעזרו לכם לבחור את המסלול המתאים ביותר. מומלץ לשתף בתהליך את ילדיכם או בני משפחה קרובים. 
לחילופין, באפשרותכם לפנות אלינו בערוצים הבאים:
 • למלא את הפרטים ובנקאי יחזור אליך בהקדם
 • לפנות אלינו בצ'אט או ב-WhatsApp
 • להתקשר למקצוענים שלנו בטלפון 8860*

איך מקבלים את הכסף?

אנו מציעים מגוון מסלולים, המאפשרים גמישות והתאמה מלאה לצרכים שלכם:
 1. תוספת חודשית קבועה להכנסה - מסלול בלעדי למזרחי-טפחות, המאפשר לכם לקבל מידי חודש סכום קבוע לחשבון העו"ש. סכום זה יהווה תוספת להכנסה, וניתן להשתמש בו לצרכים השוטפים.

 2. תוספת חודשית גמישה להכנסה - מסלול בלעדי למזרחי-טפחות. מסלול זה מאפשר לקבל תוספת חודשית גמישה להכנסה, וכך לשדרג את איכות החיים. התוספת החודשית המקסימלית תוגדר מראש והשימוש בכסף יתבצע באמצעות כרטיס חיוב ייעודי. אם בחודש מסוים נותרה יתרה שלא נוצלה, היא תיצבר לשימוש בחודש הבא. הצבירה מתאפסת כל שנה, ובשנה שאחריה מתחילה צבירה חדשה. 

 3. קבלת כל ההלוואה בסכום חד פעמי - מסלול המתאים למימון הוצאה חד פעמית גדולה, סגירת התחייבויות, שיפור דיור, שיפוץ ונגישות, או למימון מעבר לדיור מוגן. הסכום החד פעמי יועבר בהתאם למטרת ההלוואה.

ניתן לשלב בין המסלולים - תוספת חודשית להכנסה (קבועה או גמישה) בשילוב הלוואה בסכום חד פעמי. שילוב זה מתאים כשמתעורר צורך גם במימון הוצאה חד פעמית וגם בתוספת להכנסה החודשית.


איך מחזירים את ההלוואה?

המשכנתא הפנסיונית ניתנת לתקופה ארוכה של עד 30 שנה.
מגדירים מראש תקופה ראשונית (עד 20 שנה), בה תבחרו באחד מהשניים:
 1. להחזיר את הריבית בלבד (בתקופה זו סכום קרן ההלוואה לא יפחת).

 2. לדחות את התשלומים ולא לשלם כלל תשלומים שוטפים על חשבון ההלוואה. בתקופת דחייה זו, הריבית שלא שולמה תיצבר ותצבור ריבית דריבית. 
בתום תקופת התשלום המופחת או דחיית התשלומים, תיפרע יתרת ההלוואה (כולל ריבית נדחית וריבית דריבית, אם קיימות) באחד מהמסלולים שנבחרו מראש:
 • תשלומים חודשיים שוטפים למשך יתרת תקופת ההלוואה (תקופת ההלוואה, כולל תקופת דחיית התשלומים הראשונה, לא תעלה על 30 שנה)

 • החזר חד פעמי של יתרת ההלוואה (הלוואת "בלון")

מידע מפורט ניתן לקבל במדריכים אלה:


 

הבהרות

 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה למשכנתא פנסיונית
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא