Generic placeholder image

גרירת משכנתא

רוצים לעבור לדירה חדשה אך עדיין משלמים משכנתא על הדירה הנוכחית? נשמח לעזור וללוות אתכם בתהליך העברת המשכנתא מנכס לנכס

מהי גרירת משכנתא

גרירת משכנתא היא העברת שיעבוד מנכס אחד לנכס אחר. הגרירה מתבצעת, בדרך כלל, כאשר קונים דירה ולא פורעים את המשכנתא הקיימת.

במקרים בהם ניתנת הלוואה מכספי הבנק, תתבצע העברת השעבוד מהדירה הישנה לדירה החדשה בהתאם לשיקולי האשראי ולקריטריונים המקובלים בבנק. במקרים בהם ההלוואה  משולבת גם בהלוואה מכספי המדינה (הלוואת זכאות), גרירת משכנתא נעשית גם בכפוף לקריטריונים ולהנחיות משרד הבינוי והשיכון.


שלבים לגרירת משכנתא  

 א.הגשת בקשה לקבלת הלוואה, כולל מסמכים הנוגעים ללווים ולעסקה: חוזה רכישה, חוזה  מכירה, נסח רישום או אישור זכויות עדכני של הנכס הנוכחי והנרכש. לנוחותך אנו מציגים בפניך את המסמכים שיש להמציא.

בבדיקת הבקשה והמסמכים על ידי הבנק

גאישור הבקשה - במקרים של גרירת כספי הלוואת זכאות, תנאי ההלוואה עשויים להשתנות במעבר מיישוב ליישוב, בהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון. ניתן לבקש גם הלוואה נוספת לצורך הרכישה.

ד. ביצוע פעולות נוספות וצירוף מסמכים נוספים על פי הצורך (כגון ביצוע שמאות על הדירה הנרכשת).

ה. חתימה על הסכם הלוואה חדש  (במקרים בהם מבוצעת הלוואה נוספת לצורך הרכישה)

ו. ביצוע הגרירה בפועל - שעבוד נכס חדש ושחרור הנכס הנוכחי משעבוד.

 

מומחי המשכנתא עומדים לרשותכם בכל שלב בתהליךבטלפון 8860* שלוחה 4 ואז 3 (מחו"ל: 972-76-8048860+) בימים א'-ה' 08:00-18:30, ימי ו' 08:00-13:00