Generic placeholder image

חתימה מרחוק על מסמכים למיחזור משכנתא

כדי להקל עליכם במיחזור המשכנתא, אנו מציעים לחתום על הטפסים הנדרשים באמצעות הטלפון הנייד. מדובר בתהליך פשוט וידידותי המאפשר חתימה מרחוק בזמן ובמקום שנוחים לכם, בלי להגיע לסניף

החתימה על הטפסים מתבצעת לאחר שיחה עם בנקאי. בשיחה זו מסוכמים תנאי ההלוואה, ונבדקת עמידתכם בתנאים הנדרשים למיחזור באופן זה.

כדי להתקדם בביצוע המיחזור, יש לחתום על כל אחד מהטפסים הנדרשים, ובסיום התהליך תקבלו אישור על קבלתם. בשלב ראשון תקבלו קישור לטופס בנקאות בתקשורת, ולאחר החתימה עליו תקבלו את יתר הטפסים.

 

החתימה מרחוק כוללת מספר שלבים פשוטים

1. קבלת SMS מהבנקאי הכולל מועד לחתימה וקישור לטופס בודד או למספר טפסים. פתיחת הקישור מתאפשרת לאחר הזנת מספר זהות תקין
2. פתיחת הקישור לטופס
3. מעבר על הטופס ולחיצה על כפתור "לחתימה 2/3". הכוונה היא מעבר לחתימה שנייה מתוך 3 חתימות הדרושות בטופס
4. לחיצה על השדה בו נדרשת חתימה
5. חתימה באמצעות האצבע בחלונית שנפתחת
6. לחיצה על כפתור "אישור"
7. לחיצה על כפתור "שליחה"
8. קבלת אישור מהבנק שהטופס החתום התקבל בהצלחה

תהליך דומה מתקיים גם כשמדובר בחשבון עם מספר לווים החותמים על המסמכים.


איך מצרפים קובץ לטפסים לחתימה? 

בטפסים בהם נדרש לצרף קובץ, כמו למשל צילום תעודת זהות:
1. לוחצים על כפתור "צירוף קובץ"
2. בוחרים את הקובץ מתוך תיקיית הקבצים שבטלפון הנייד או מצלמים באמצעות המצלמה את הטופס


הטפסים עליהם יש לחתום לצורך מיחזור המשכנתא:

1. בקשה להלוואה 
2. מדריך לקבלת הלוואה 
3. הצהרה על נהנה 
4. הודעה על אישור 
5. הסכם ביטחונות 
6. גילוי נאות לריבית משתנה 
7. הסכם הלוואה 
8. הוראת קבע 
9. הוראה לביצוע מיחזור הלוואת משכנתא
10. טופס יתרות לסילוק מוקדם להלוואות הממוחזרות 

 

 

הבהרות

  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • אין באמור לעיל משום הצעה למיחזור משכנתא. מתן כל סוג אשראי, על תנאיו, כפוף לשיקול דעת הבנק.
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי