Generic placeholder image

רואים את הלקוחות: מגוון הטבות לימים של ריבית גבוהה

במיוחד בימים אלה, אנו במזרחי-טפחות רואים אתכם הלקוחות הפרטיים ומתאימים במיוחד עבורכם פתרונות פיננסיים שיתנו מענה לצרכים שלכם. כי בשבילנו, בני אדם לפני הכל

רצף של עליות הריבית, לצד יוקר המחיה המתגבר, משפיעים על כולנו. את המצב בשטח אנחנו במזרחי-טפחות לא יכולים לשנות, אבל אנחנו רואים אתכם ומנסים להקל עליכם, הלקוחות. אנו שמחים להציג את סל "רואים לקוח", שמאגד בתוכו הטבות ופתרונות שונים ללקוחותינו הפרטיים. 
לבירור לגבי זכאות להטבה, אנו מזמינים אתכם לפנות לבנקאי *8860


מגוון הטבות בסל "רואים לקוח"

קיזוז ריבית חובה (אוברדרפט בלי ריבית)

פתרון ייחודי של בנק מזרחי-טפחות ללקוחות שחלק מהחודש נמצאים בפלוס וחלק מהחודש במינוס: קיזוז ריבית חובה (אוברדרפט בלי ריבית).
אם אופי ההתנהלות הפיננסית שלך משתנה במהלך החודש, ולעיתים חשבונך בפלוס ולעיתים במינוס - למשל, אם התחלת את החודש בפלוס, עם כניסת המשכורת, אך לאחר החיובים של כרטיסי האשראי והוראות הקבע נכנסת ליתרה שלילית - אנו מתחשבים בך עם הטבת קיזוז ריבית חובה.
הטבה זו מקזזת את יתרת המינוס בחשבון עם יתרת הפלוס (ביחס של שקל מול שקל), עד למצב שלא משלמים ריבית חובה כלל.

מי זכאים:

  • לקוחות פרטיים בעלי מסגרת אשראי, למעט לקוחות המצורפים לתוכניות המקנות הטבות בעו"ש (חוץ מהטבות "הריבית על המינוס עלינו" או "ריבית על הפלוס בעו"ש" במסגרת מהלך "רואים לקוח") ולמעט לקוחות בטיפול היחידה לגביית חובות.

תנאי ההטבה: ההטבה תינתן החל מה-2.7.23 ועד 30.6.24 ותשוקף אוטומטית וללא כל פעולה מצד הלקוחות הזכאים. הקיזוז יתבצע עד יתרה יומית של 10,000 ₪

לתקנון ההטבה

 

1,200 ₪ זיכוי לבעלי משכנתא בטפחות

במיוחד בתקופה זו, בעקבות עלייה בהחזרי המשכנתא עקב העלייה בריבית בנק ישראל, ועל מנת להקל בהחזרים אנו שמחים לזכות אתכם בסכום של 1,200 ₪ כהשתתפות בתשלומי המשכנתא. הזיכוי יועבר לחשבון העו"ש ממנו משולמת המשכנתא ב-4 פעימות של 300 ₪ אחת לרבעון, החל מה-16.7.23, באופן אוטומטי וללא כל פעולה מצד הלקוחות הזכאים.

הזיכוי לא יינתן ללקוחות שאינם עומדים בתנאי ההלוואה, ובהלוואות שאחד או יותר מהלווים בהן בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל. בדיקת העמידה בתנאי הזכאות לקבלת הזיכוי תיעשה מדי רבעון.

לפרטים נוספים ובדיקת זכאות


ריבית על הפלוס בעו"ש

אנו מעניקים ריבית בשיעור של 2% על יתרת זכות בחשבון העובר ושב עד 25,000 ₪

מי זכאים:
 

  • לקוחות פרטיים, למעט לקוחות עם הטבת ריבית קיימת בחשבון העו"ש ולקוחות בטיפול משפטי

הטבת ריבית על הזכות לא תינתן בחודש בו יתרת הזכות הממוצעת עלתה על 50,000 ₪ (כולל יתרת עו"ש, פיקדונות, חסכונות וניירות ערך, ללא יתרות חובה). מסכום ההטבה ינוכה מס כדין.
לקוחות שקיימת להם הטבת עו"ש שכוללת ריבית על יתרות זכות, מוזמנים לפנות לבנקאי אם ברצונם לבדוק ביטול ההטבה הקיימת לשם קבלת ההטבה החדשה. ההטבה תינתן החל מה-2.7.23 ועד 30.6.24 ותשוקף אוטומטית וללא כל פעולה מצד הלקוחות הזכאים.

רוצה לדעת אם יש לך זכאות להטבה? כניסה לאתר הפעולות >> עובר ושב >> מבט על >> זכאות לריבית על הפלוס

 

הקלה בתנאי מסגרת האשראי 

בשל המצב, בימים האלה יש צורך גדול יותר באשראי חזק. אנו נותנים ללקוחות פרטיים הקלה בשיעור של עד 2% של הריבית הנגבית על המינוס: 

  • תת-מסגרת א' - הפחתה של 1%
  • תת-מסגרת ב' - הפחתה של 1.5%
  • תת-מסגרת ג' - הפחתה של 2%

תנאי ההטבה: בכל מקרה, הריבית המופחתת לא תהיה נמוכה מריבית הפריים. ההטבה תינתן החל מה-2.7.23 ועד 30.6.24 ותשוקף אוטומטית וללא כל פעולה מצד הלקוחות הזכאים.

מי זכאים:

  • כל הלקוחות הפרטיים, למעט לקוחות בטיפול היחידה לגביית חובותהריבית על המינוס עלינו

עליות הריבית מאלצות את בעלי המשכנתאות להתמודד עם החזרים חודשיים גבוהים מהצפוי. אנו מעניקים פטור מלא לשנתיים על הריבית על המינוס בחשבון

תנאי ההטבה: ההטבה ניתנת על מינוס עד לגובה ההחזר החודשי או עד ל-6,000 ₪ (הנמוך מביניהם). לפרטים ולהצטרפות, מזמינים אותך לפנות לבנקאי שלך.

מי זכאים:

 

עוברים מעו"ש לפיקדון

ריבית גבוהה היא הזדמנות ליהנות מפיקדונות בריביות גבוהות יותר מבעבר. במקום שהכסף "ישכב" בעו"ש, אנו מציעים ללקוחות ליהנות ממגוון פיקדונות
תנאי ההטבה: פיקדונות מותאמי תקופה בריביות מועדפות