Generic placeholder image Generic placeholder image
איך מבצעים גרירת משכנתא?
איך מבצעים גרירת משכנתא?

בעת רכישת דירה ניתן "לגרור" את המשכנתא מהדירה הקודמת למימון הדירה החדשה.

במקרים בהם ניתנת משכנתא מכספי הבנק, הדירה החדשה תשועבד במקום הדירה הישנה, בהתאם לשיקולי האשראי ולקריטריונים המקובלים בבנק.

כשההלוואה משולבת גם בהלוואה מכספי המדינה (הלוואת זכאות), גרירת משכנתא נעשית גם בכפוף לקריטריונים ולהנחיות משרד הבינוי והשיכון.

בכל שאלה ניתן לפנות למומחים שלנו ב-​​​​​​​​*8860.

בהצלחה!לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות