כלים לשירותך

דו"ח פניות הציבור לשנת 2017


הפניות שהתקבלו וטופלו:

​סוג פנייה​ ​טופלו ​התקבלו
​​תלונה 1874
1885
​בקשה 623
628
 
​​​​​​​כמות התלונות ירדה ביחס לשנה קודמת מ-1,988 ל-1874, למרות העליה במספר הלקוחות לאותה תקופה.

התלונות התקבלו בנושאים הבאים:

נושא ​ ​​מספר התלונות שיעור הפניות ב-2017
אמצעי תשלום 457

24%

​​אשראי לדיור
296 16%
​​עובר ושב (כולל חח"ד) ​286 15%
איכות השירות
​254 14%
אשראי (לא לדיור) ​202 11%
פעילות נוספת של התאגיד ​152 8%
פיקדונות וחסכונות ​79 4%​
מט"ח ​48 3%
​אחר ​47 2%
ניירות ערך ​33 2%
מידע 
​19 1%

  

ממצאים: מספר התלונות שיעור מסך הכל 

לא בסמכות היחידה

21
1% 
לא מוצדק 1173
63%
מוצדק ​166 9%
סיום טיפול ללא קביעת עמדה
514 27%
משכי זמן של הטיפול בתלונות:15-0 ימים 30-16 ימים ​45-31 ימים ​46 ימים או יותר

מספר התלונות

1290 516
68 0​
שיעור מסך התלונות
69% 27% ​4% ​0%
​​