אחריות תאגידית במזרחי-טפחות

קבוצת מזרחי-טפחות שמחה לפרסם את דו"ח האחריות התאגידית שלה לשנת 2015.  

בדו"ח מוצגות כלל הפעילויות של הקבוצה מול מחזיקי העניין: לקוחות, עובדים, ספקים, הקהילה והסביבה. צירי התוכן המרכזיים בו הם: קידום טובת הלקוחות, המעורבות החברתית-קהילתית של הבנק, יצירת סביבת עבודה ראויה ואחראית לעובדי הקבוצה, שמירה על הסביבה, דאגה לקיומו של ממשל תאגידי נאות, אתיקה, ניהול סיכונים ועוד.

דו"ח זה, השלישי במספר, בא להעיד ביתר שאת על מחויבות הקבוצה לדיווח בשקיפות למחזיקי העניין, על ההרחבה וההטמעה שנעשו בשנה האחרונה, ועל השלבים הבאים בדרך.

לצפייה בדו"ח אחריות תאגידית ל-2012-2013​​​

אחריות תאגידית