כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

משכנתא בהקפאה

כדי להקל עליכם בהתמודדות עם משבר הקורונה, אנו מאפשרים לכל לקוח משכנתא שלנו, דחייה מלאה של 4 חודשים בתשלומי המשכנתא, ללא העמלה שנגבית בשגרה. 

מה חשוב לדעת לפני הגשת הבקשה?
  • דחייה מלאה ל-4 חודשים ללא עמלה
  • ההקפאה תחול על כל ההלוואות של אותו הרכב לווים שיצוין בבקשה
  • קבלת תשובה בהודעת SMS

הבנק עושה כמיטב יכולתו לטפל בהקדם בפניות לקוחות, אולם, עקב עומסים חריגים של פניות, בקשתך תטופל רק לאחר מועד החיוב הקרוב (אלא אם כן תשלח הודעה אחרת). 
בכל מקרה מודגש כי, עד להודעת הבנק על אישור דחיית התשלומים כולל מועד תחילת תקופת הדחייה, תשלומי ההלוואה יגבו כסדרם. תקופת דחית התשלומים שתאושר תעמוד על 4 חודשים.

תשלומי המשכנתא שנדחים ייפרסו מחדש ליתרת תקופת המשכנתא, ובהתאם יגדלו ההחזרים החודשיים.
 

 תשובות לשאלות נפוצות ​

האם בתום ההקפאה יגדל סכום החזר החודשי ובכמה?
לאחר סיום תקופת הקפאת תשלומי המשכנתא ועד מועד סיום המשכנתא שלכם, התשלומים החודשיים יגדלו. הגדלת הסכום נובע מכמה סיבות:
  • מועד סיום המשכנתא לא משתנה
  • הסכום שלא שולם ונצבר בתקופת ההקפאה משתנה (עתה גבוה יותר)
  • ליתרת המשכנתא מתווסף ריבית דריבית על הריבית שלא שולמה בתקופת ההקפאה


מה משמעות ריבית דריבית בתקופת הקפאת המשכנתא? 

במשכנתא אותה מחזירים בתשלומים חודשיים, כל חודש מקבל המשכנתא מחזיר החזר חודשי הכולל חלק מקרן ההלוואה וכן את הריבית על יתרת המשכנתא שעדיין לא הוחזרה לבנק. הריבית היא הסכום שהלווה משלם לנותן המשכנתא תמורת הזכות להחזיק אצלו את כספי המשכנתא.

בתקופה של הקפאה מלאה של תשלומי המשכנתא, מקבל המשכנתא לא משלם את הקרן של המשכנתא וגם לא את תשלום הריבית החודשית (על יתרת הקרן שעדיין לא הוחזרה לבנק). בתקופה זו, גם על סכום הריבית שלא משולמת, נגבית ריבית (בדומה לריבית שנגבית על הקרן) ומכאן שמה "ריבית דריבית" – ריבית על הריבית שלא שולמה.

כלומר שתשלומי החזר המשכנתא לאחר סיום תקופת ההקפאה מורכבים מסכום הקרן + הריבית + הריבית על הריבית שלא שולמה


האם אוכל בעתיד להקפיא עוד תשלומים?
כל בקשה שתוגש לבנק בעתיד לאישור דחיית תשלומים תבחן ותתקבל לגביה החלטה ספציפית.
  


 הערות משפטיות

  • הקפאת המ​שכנתא בכפוף לשיקול דעת הבנק, ליכולת ההחזר של הלקוח ולהוראות בנק ישראל.    
  • ​​​​​​​​​​אם הבנק יאשר את הבקשה לשינוי לוח התשלומים, אזי החל בתום תקופת הקפאת התשלומים/הקטנתם, ההלוואה תחוייב מידי חודש בחודשו בתשלומים מוגדלים עד לפרעונה המלא (הגדלת התשלומים נובעת, מפריסת התשלומים שנדחו, על פני יתרת תקופת ההלוואה, שמתום תקופת הדחיה ועד לתום תקופת ההלוואה. ככל שמדובר בדחיה מלאה, הגדלת התשלומים נובעת גם מריבית דריבית, על הריבית שאינה משולמת בתקופת הדחיה).
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

עוד מוצרים שעשויים לעניין אותך

איך לפנות לבנקאים שלנו