Generic placeholder image

בדרך למשכנתא לא חייבים לעבור בחופה

הביקוש לדירות ממשיך לעלות. בדרך לדירה, חשוב לדעת שגם זוגות שאינם נשואים, רווקים, זוגות חד-מיניים, גרושים, שותפים והורים עצמאיים יכולים לקבל משכנתא

זוגות צעירים שרוכשים דירה זמן קצר לאחר הנישואים הם חלק משמעותי מנוטלי המשכנתאות, אך בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים נוטלים משכנתא גם אם הם כבר מזמן לא זוג צעיר או אינם כלל בזוגיות. 
העלייה ברמת ההשכלה ובגיל הנישואים בישראל בשנים האחרונות, לצד הזדמנויות בשוק הנדל"ן, מביאות לכך שיותר ויותר רווקים וחד-הוריים לוקחים משכנתא לקניית דירה משלהם.

כדי לסייע לאוכלוסיות אלה ברכישת דירה, ההטבות הממשלתיות לרוכשי דירות כמו הלוואות לזכאי משרד השיכון ותכנית ״מחיר למשתכן״ מוצעות גם ללווים רווקים ולחד-הוריים בתנאים מסוימים.

 

המומחים של טפחות ריכזו עבורכם את כל התשובות לשאלות 

האם ניתן לקבל משכנתא ללא בני זוג?

גם ללא בני זוג, ניתן לקבל משכנתא כאשר קיים הון עצמי מספק ויש ביטחונות נוספים, כגון עזרה מההורים, חסכונות או הלוואה לזכאי משרד השיכון המחושבת לפי שיטת הניקוד.


האם המצב המשפחתי שלי משפיע על תנאי המשכנתא שאקבל מהבנק?

המצב המשפחתי אינו גורם מכריע בשיקולי קבלת הלוואת המשכנתא ותנאיה. משכנתא היא הלוואה המבוססת על ההון העצמי, יכולת ההחזר של הלווים ושווי הדירה שהם מבקשים לרכוש.

 

מה המידע שאדרש למסור על מנת לקבל הצעה למשכנתא?

בשלב הראשון צריך להציג מידע בסיסי על הדירה שתירכש ועל ההכנסות וההוצאות שלך ומהו הסכום שיש ברשותך לטובת רכישת הדירה. על בסיס מידע זה מומחה המשכנתאות בבנק יבנה יחד אתך את תמהיל המשכנתא המתאים לצרכים וליכולת ההחזר שלך. 
מטרת בירור ראשוני זה נועד לוודא כושר עמידה בתשלום החזרי המשכנתא לאורך השנים. ככל שההון העצמי שלך - אותו סכום ראשוני שיש בידיך לטובת רכישת הדירה - גבוה יותר, וככל שרמת ההכנסות שלך גבוהה ויציבה יותר, כך יהיה לך קל יותר לעמוד בהחזרי המשכנתא. 


אילו מסמכים נדרשים עבור קבלת משכנתא? 

כחלק מתהליך לקיחת המשכנתא יהיה עליך למלא טפסים שונים, להציג הערכת שווי הדירה של שמאי מוסכם, אישור על ביטוח משכנתא על שמך ואישור מטעם המוכר ועורך הדין בא כוחו. לנוחותך פירטנו רשימת מסמכים עבור משכנתא לדירה חדשה  וכן עבור משכנתא לדירה יד שנייה.

 

הבהרות

  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי