מזרחי-טפחות בקהילה

בנק מזרחי-טפחות מקדם חדשנות ויזמות למען קהילה אנושית יותר במגוון ערוצים: יזמות עסקית-חברתית, התנהלות כלכלית נבונה, יזמות ילדים, נוער וסטודנטים ו"יוזמים בשטח"

בנק מזרחי-טפחות מקדם חדשנות ויזמות למען קהילה אנושית יותר במגוון ערוצים