מזרחי-טפחות בקהילה

בנק מזרחי-טפחות מבטא את מחויבותו לתרומה לקהילה, לצמיחה חברתית ולעתיד כלכלי בר-קיימא בעזרת ערוצים מגוונים, ביניהם: חינוך פיננסי, חיזוק המעורבות בקהילה ועמותות ועסקים חברתיים

אנו מחוייבים לתרומה לקהילה ולצמיחה חברתית