כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

טפסים שימושיים לניהול משכנתא

שינוי מועד תשלומי המשכנתא? פירעון מוקדם של ההלוואה?

במהלך חיי המשכנתא נדרש לעיתים להגיש טפסים שונים למרכז המשכנתאות של הבנק. לנוחותך ריכזנו מגוון טפסים שימושיים בנושא.
 

הטפסים מוצגים בפורמט PDF. מומלץ לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט. אפשר לשמור את הטפסים במחשבך כקובץ PDF.
בכל עת ניתן ליצור עימנו קשר ולקבל מידע וסיוע בטלפון ​​​8860*​​​.
שעות פעילות מרכז המשכנתאות: ימים א' עד ה' משעה 08:00 עד שעה 18:30, ימי ו' משעה 08:00 עד שעה 13:00.

טפסים לניהול השוטף של המשכנתא​

 
הטופס נועד לשנות את חשבון הבנק המחויב בתשלום החודשי של הלוואת המשכנתא.
לתשומת לבכם: במקרה בו הבקשה מתייחסת לחשבון בנק שאינו של הלווים, יש לפנות למרכז המשכנתאות (8860*) לקבלת הנחיות.
  
איך מגישים את הטופס?
 • ממלאים את הטופס, כולל רישום מספרי ההלוואות בהן נדרש השינוי
 • מחתימים את הבנק בו תופעל ההוראה לחיוב חשבון
 • שולחים את הטופס לפקס מספר 03-5686982 או לדוא"ל stf@umtb.co.il
 •  לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול​
 
מספר טופס 101.46 | 138KB

 

בקשה לשינוי מועד הפירעון החודשי​​​ 
     
למה מיועד הטופס?
הטופס נועד לשנות את מועד החיוב החודשי של הלוואת המשכנתא.
מועדי החיוב האפשריים הם: 1, 10 או 15 בחודש.
שינוי מועדי החיוב כרוך בעמלה ובהתחשבנות חד פעמית, כמפורט בטופס.
שינוי המועד חל מהחודש הבא, בתנאי שהבקשה הוגשה עד ה-23 בחודש הנוכחי. אם הבקשה מוגשת לאחר 23 בחודש – השינוי יחול בעוד חודשיים.

איך מגישים את הטופס?
 • שולחים לפקס מספר 03-5686982 או לדוא"ל stf@umtb.co.il
 • לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול​
  
מספר טופס  2172 | 41KB

הנפקת מכתב כוונות ​​​
 
למה מיועד הטופס?

הטופס נועד ללקוחות שמסלקים או ממחזרים משכנתא והתבקשו להנפיק מכתב כוונות הכולל את פרטי הנכס המשועבד להבטחת ההלוואה כפי שמופיעים ברישומי הבנק.

כדי שבמכתב הכוונות יירשמו פרטי הנכס העדכניים ביותר, מומלץ לצרף לבקשה נסח טאבו עדכני או אישור זכויות עדכני.

מכתב כוונות מונפק עד 3 ימי עסקים מקבלת הבקשה בבנק. תוקפו של מכתב הכוונות הוא 30 יום מיום הנפקתו.

ביום הסילוק יש להתקשר ולברר את היתרה העדכנית במוקד שירות הלקוחות בטלפון: 8860* (שלוחה 4).

איך מגישים את הטופס?​

 • שולחים לפקס 03-5656621 או לדוא"ל silukim@umtb.co.il​
 • לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול.​


מספר טופס 2857 | 284KB


בקשה לשחרורי שעבודים 


למה מיועד הטופס?

הטופס נועד לקבלת שחרורי שעבודים ומשכונים (לאחר סילוק מלא) בנוהל מזורז תוך 7 ימי עסקים מקבלת המסמכים הרלבנטיים.

להנפקת מסמכי שחרור שעבוד בהליך מזורז, יש להעביר לבנק את הטופס בצירוף המסמכים הרלבנטיים מבין המסמכים הבאים (נא לסמן את המסמכים שצורפו):

 • נסח טאבו או אישור זכויות
 • דו"ח רישום משכון ודו"ח תוצאות עיון 

איך מגישים את הטופס?
 • שולחים לפקס 03-5656621 או לדוא"ל silukim@umtb.co.il
 • לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול.​


מספר טופס 2835 | 93KB

 

הודעה על פטירת לווה 
 
למה מיועד הטופס?
הטופס נועד להגשת תביעת ביטוח חיים בעקבות פטירת לווה המבוטח בביטוח חיים קבוצתי (קולקטיב) שנעשה באמצעות הבנק.
לאחר הגשת הטופס, יטפל הבנק
בהגשת התביעה לחברת הביטוח, וחברת הביטוח תיצור קשר ישירות עם הפונה להמשך הטיפול.
לתשומת לבכם: יש להמשיך בתשלומי הלוואת המשכנתא עד לקבלת תשובה מחברת הביטוח.
  
איך מגישים את הטופס?
 • הטופס ימולא על ידי המודיע על הפטירה והרופא שטיפל במנוח/ה
 • שולחים את הטופס בצירוף תעודת פטירה וצו ירושה (אם יש) וכן כל מסמך אחר התומך בתביעה לפקס מספר 03-5686982 או לדוא"ל stf@umtb.co.il
 • לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול​​
 
מספר טופס 2​142 | 101KB

​בקשה לקבלת פטור מביטוח נכס

למה מיועד הטופס?
הטופס נועד לבעלי משכנתא המבקשים לקבל פטור מביטוח נכס משועבד.
לקבלת הפטור יש לציין את פרטי הנכס ואת סיבה לבקשת הפטור כמצוין בטופס.

איך מגישים את הטופס?
 • שולחים לפקס 03-5656621 או לדוא"ל silukim@umtb.co.il
 • לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול

מספר הטופס 2812 | 109KB

בקשה לקבלת פטור מביטוח חיים

למה מיועד הטופס?
הטופס נועד לבעלי משכנתא המבקשים לקבל פטור מביטוח חיים בגין המשכנתא.
לקבלת הפטור יש לציין את הסיבה לבקשה כמצוין בטופס.

איך מגישים את הטופס?​
 • שולחים לפקס 03-5656621 או לדוא"ל silukim@umtb.co.il
 • לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול

מספר טופס 2818 | 102KB​

​בקשה לדחיית מועד סיום תקופת ההלוואה (הלוואת בלון)

למה מיועד הטופס?
​הטופס נועד לדחיית מועד סיום תקופת ההלוואה או חלקים ממנה.
דחית התשלום כרוכה בעמלה של 320 ₪ לכל תיק.

איך מגישים את הטופס?
 • יש למלא פרטי הנכס והסיבות לבקשה ולשלוח לפקס 03-5656621 או לדוא"ל silukim@umtb.co.il.
 • ​לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול

מספר טופס 374 | 249KB


בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה (הלוואת גרייס)

למה מיועד הטופס?
הטופס נועד לדחייה מלאה של תשלומי המשכנתא.
הדחייה כרוכה בעמלה של 320 ₪ לכל תיק.

איך מגישים את הטופס?
 • יש למלא פרטי הנכס והסיבות לבקשה​ ולשלוח לפקס 03-5656621 או לדוא"ל silukim@umtb.co.il.
 • לאחר כ-24 שעות מקבלים SMS המאשר שהמסמך התקבל והועבר לטיפול

מספר טופס 199| 251KB

טפסים לסילוק מוקדם של משכנתא​

 

הוראת לווה בנושא סילוק הלוואה אחרי ביצוע העברה בנקאית 
    
       

למה מיועד הטופס?
הטופס נועד להודיע לבנק על העברה בנקאית שבוצעה לצורך סילוק הלוואת משכנתא. היום הקובע של סכום הסילוק הוא יום ההעברה הבנקאית בפועל, ולא מועד משלוח הטפסים למרכז המשכנתאות. על כן, יש לשלוח את הטופס לבנק מייד לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית.
  
איך מגישים את הטופס?
 • לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית, שולחים את הטופס לפקס מספר 03-5656621 או  לדוא"ל silukim@umtb.co.il , בצירוף אסמכתה על ביצוע ההעברה הבנקאית  
 • לאחר כ-24 שעות מקבלים סמס המאשר קבלת הטופס והעברתו לטיפול       

 

טפסים נוספים בנושא סילוק מוקדם:
מספר טופס 2853 | 60KB

 

הודעה מוקדמת על סילוק מוקדם של הלוואה 
 
לתשומת לבכם: ניתן לבצע הודעת סילוק גם בשיחת טלפון במספר 8860*

למה מיועד הטופס?
הטופס מאפשר לקבל פטור מעמלת "אי-הודעה מוקדמת" בעת סילוק מוקדם של הלוואת משכנתא. כדי ליהנות מהפטור יש לסלק את ההלוואה החל מ-10 ימים ממועד משלוח ההודעה לבנק - ולמשך 45 ימים.
  
איך מגישים את הטופס?
  • שולחים לפקס מספר 03-5656621 או לדוא"ל silukim@umtb.co.il, 10 ימים לפני המועד המיועד לסילוק
  • מתקשרים למרכז המשכנתאות בטלפון 8860* שלוחה 4 ולאחר מכן 3​ ומבררים את התאריך ממנו ניתן לסלק את הלוואת המשכנתא ללא עמלת "אי-הודעה מוקדמת"
  • לאחר כ-24 שעות מקבלים סמס המאשר קבלת הטופס והעברתו לטיפול  ​

​​   
          
מספר טופס 2852 | 101KB
  
​​​​​​