כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

טפסים שימושיים לניהול משכנתא

 

שינוי מועד תשלומי המשכנתא? פירעון מוקדם של ההלוואה?
במהלך חיי המשכנתא נדרש לעיתים להגיש טפסים שונים למרכז המשכנתאות של הבנק. לנוחותכם, ריכזנו מגוון טפסים שימושיים בנושא.

איך מגישים את הטפסים למרכז המשכנתאות של בנק?

 • מדפיסים את הטופס
 • ממלאים וחותמים
 • שולחים למרכז המשכנתאות בפקס שמספרו מצוין על הטופס
 
הטפסים מוצגים בפורמט PDF. מומלץ לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט. באפשרותך לשמור את הטפסים במחשבך האישי כקובץPDF .

בכל עת ניתן ליצור עימנו קשר
ולקבל מידע וסיוע בטלפון 8860*.
שעות פעילות מרכז המשכנתאות: ימים א'-ה' - 08:00-21:30, יום ו' - 08:00-13:00.

טפסים לניהול השוטף של המשכנתא​

 
למה מיועד הטופס?
הטופס נועד לשנות את חשבון הבנק המחויב בתשלום החודשי של הלוואת המשכנתא.
לתשומת לבכם: במקרה בו הבקשה מתייחסת לחשבון בנק שאינו של הלווים, יש לפנות למרכז המשכנתאות (8860*) לקבלת הנחיות.
  
איך מגישים את הטופס?
 • ממלאים את הטופס, כולל רישום מספרי ההלוואות בהן נדרש השינוי
 • מחתימים את הבנק בו תופעל ההוראה לחיוב חשבון
 • שולחים את הטופס לפקס מספר 03-5686982
 • מוודאים את קבלת הטופס במרכז המשכנתאות (8860*)
 
(מספר טופס 101.46)

 

בקשה לשינוי מועד הפירעון החודשי  (41kb)
     
למה מיועד הטופס?
הטופס נועד לשנות את מועד החיוב החודשי של הלוואת המשכנתא.
מועדי החיוב האפשריים הם: 1, 10 או 15 בחודש.
שינוי מועדי החיוב כרוך בעמלה ובהתחשבנות חד פעמית, כמפורט בטופס.
שינוי המועד חל מהחודש הבא, בתנאי שהבקשה הוגשה עד ה-23 בחודש הנוכחי. אם הבקשה מוגשת לאחר 23 בחודש – השינוי יחול בעוד חודשיים.

איך מגישים את הטופס?
 • שולחים לפקס מספר 03-5686982
 • מוודאים במרכז המשכנתאות (8860*) שהטופס התקבל
  
 (מספר טופס  2172 
 

 

הודעה על פטירת לווה  (101kb)
 
למה מיועד הטופס?
הטופס נועד להגשת תביעת ביטוח חיים בעקבות פטירת לווה המבוטח בביטוח חיים קבוצתי (קולקטיב) שנעשה באמצעות הבנק.
לאחר הגשת הטופס, יטפל הבנק
בהגשת התביעה לחברת הביטוח, וחברת הביטוח תיצור קשר ישירות עם הפונה להמשך הטיפול.
לתשומת לבכם: יש להמשיך בתשלומי הלוואת המשכנתא עד לקבלת תשובה מחברת הביטוח.
  
איך מגישים את הטופס?
 • הטופס ימולא על ידי המודיע על הפטירה והרופא שטיפל במנוח/ה
 • שולחים את הטופס בצירוף תעודת פטירה וצו ירושה (אם יש) וכן כל מסמך אחר התומך בתביעה לפקס מספר 03-5686982
 • מוודאים במרכז המשכנתאות (8860*) שהמסמכים התקבלו
 
(מספר טופס 2142) 
 ​

טפסים לסילוק מוקדם של משכנתא​

 

הוראת לווה בנושא סילוק הלוואה אחרי ביצוע העברה בנקאית  (60kb)  
    
       

למה מיועד הטופס?
הטופס נועד להודיע לבנק על העברה בנקאית שבוצעה לצורך סילוק הלוואת משכנתא. היום הקובע של סכום הסילוק הוא יום ההעברה הבנקאית בפועל, ולא מועד משלוח הטפסים למרכז המשכנתאות. על כן, יש לשלוח את הטופס לבנק מייד לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית.
  
איך מגישים את הטופס?
 • לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית, שולחים את הטופס לפקס מספר 03-5656621, בצירוף אסמכתא על ביצוע ההעברה הבנקאית  
 • מוודאים במרכז המשכנתאות (8860*) שהטופס התקבל
         

 

טפסים נוספים בנושא סילוק מוקדם:
 (מספר טופס 2853  ​

 

הודעה מוקדמת על סילוק מוקדם של הלוואה  (101kb)
 
לתשומת לבכם: ניתן לבצע הודעת סילוק גם בשיחת טלפון במספר 8860*

למה מיועד הטופס?
הטופס מאפשר לקבל פטור מעמלת "אי-הודעה מוקדמת" בעת סילוק מוקדם של הלוואת משכנתא. כדי ליהנות מהפטור יש לסלק את ההלוואה החל מ-10 ימים ממועד משלוח ההודעה לבנק - ולמשך 45 ימים.
  
איך מגישים את הטופס?
  • שולחים לפקס מספר 03-5656621, 10 ימים לפני המועד המיועד לסילוק
  • מוודאים במרכז המשכנתאות (8860*) שהטופס התקבל וכן מבררים את התאריך ממנו ניתן לסלק את הלוואת המשכנתא ללא עמלת "אי-הודעה מוקדמת"
      
          
 (מספר טופס 2852