זכאים חסרי דירה עולים: זוג / משפחה

q
תעודת זהות
 
q
צילום נספח ילדים בתעודת זהות
עבור ילד מעל גיל 18- צילום תעודת זהות של הילד
q
תעודת עולה
 
q
אישור עדכני על היריון מרופא ממוסד רפואי מוכר
עבור מבקשת בהיריון בחודש חמישי ואילך
q
אישור קצין העיר על שירות בצה"ל או אישור מהגופים המורשים על שירות לאומי
אישור מקצין העיר ניתן לבקש בלשכות קצין העיר או באמצעות האינטרנט

אישור על שירות לאומי
ניתן לקבל מאחד הגופים הבאים:
האגודה להתנדבות בעם בישראל, האגודה להתנדבות בע"מ, עמינדב – אגודה תורנית להתנדבות, המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים, עיריית ירושלים, שלומית - בדרך, שלהבת, בת עמי, משרד הביטחון, משרד החינוך.
 
       הדפסת הרשימה