Generic placeholder image

קצב האינפלציה בארה"ב גבוה מהיעד

מדד המחירים לצרכן בארצות הברית עלה באפריל ב-0.3%. קצב העלייה של האינפלציה גבוה מהיעד שקבע הבנק המרכזי, ובשוק צופים שהורדת הריבית הראשונה תתבצע בסתיו הקרוב

בארצות הברית פורסם השבוע כי מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל עלה ב-0.3%. עלייה זו הייתה נמוכה מעט מציפיות השוק, שעמדו על 0.4%, ונמוכה גם מהעלייה בחודש שעבר, שעמדה אף היא על 0.4%.

במהלך 12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים לצרכן בארצות הברית ב-3.4%, בהתאם לציפיות השוק. יצוין, כי בחודש שעבר עמד קצב העלייה השנתי של האינפלציה על 3.5%.

מדד המחירים לצרכן - בניכוי סעיפי המזון והאנרגיה - עלה ב-0.3% בחודש אפריל, בהתאם לציפיות, וזאת לאחר עלייה של 0.4% בחודש מרץ. מדד זה עלה ב-3.6% ב-12 החודשים האחרונים, לאחר שבחודש הקודם רשם עלייה של 3.8% והיה לפי ציפיות השוק.

בצד הנתון על האינפלציה, פורסם גם מדד המכירות הקמעוניות, המהווה אינדיקציה לצריכה הפרטית, שנותר ללא שינוי בחודש אפריל. כלכלנים צפו כי המדד יעלה ב-0.4% לאחר שעלה ב-0.7% בחודש מרץ.

בסך הכל, אנו עדים לכך שקצב האינפלציה בארצות הברית התייצב על רמה גבוהה מרמת היעד של הבנק המרכזי, העומדת על 2%. אמנם מסתמנת האטה בקצב הגידול של הצריכה הפרטית, אך בשל העובדה שהאינפלציה יורדת לאט מדי, יתקשה הבנק הפדרלי להוריד את הריבית בקרוב.

נכון להיום, בהתאם לציפיות השוק, הורדת הריבית הראשונה בארצות הברית עשויה להתבצע בחודש ספטמבר או אוקטובר השנה.

 

 

הבהרות

  • האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ כאמור המתחשב בצרכיו הפרטניים והמיוחדים של כל אדם ו/או תאגיד.
  • אין באמור הצעה לרכישת ניירות ערך או נכסים פיננסיים. קבלת שירות ניירות ערך וכן בייעוץ השקעות כפופה לשיקול דעת הבנק, ולחתימה על מסמכים רלוונטיים, בהתאם לתנאי הבנק.
  • הנתונים המפורסמים מבוססים על אומדנים והערכות כלכליות ואין לראות בהם משום הבטחה לתשואה, במישרין או בעקיפין.
דרכים ליצירת קשר
לקבלת שיחת ייעוץ
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לנהל את השקעותיך אצלנו?

המקצוענים בהשקעות שלנו זמינים לך גם ב-WhatsApp
וישמחו לתת את כל המידע