הלוואה בערבות מדינה לעסקים פרטיים

מזרחי-טפחות מציע הלוואה בערבות מדינה המיועדת לצורך מימון הון חוזר, הרחבת עסקים קיימים, פתיחת עסק חדש, השקעה בתעשייה ובחקלאות ועוד

מזרחי-טפחות מציע הלוואה בערבות מדינה המיועדת להרחבת עסקים, פתיחת עסק חדש, השקעה בתעשייה ובחקלאות ועוד

תנאי ההלוואה

משתנה

סכום ההלוואה

עד 5 שנים

תקופת ההלוואה

בהתאם לפעילות העסק

ריבית

יתרונות ההלוואה בערבות מדינה 

 • קבלת הלוואה תוך העמדת ביטחונות כספיים של עד 15% בלבד. עסק בהקמה: בהלוואות עד 300,000 ₪  - עד 5% ביטחונות 
 • ריבית שוק נוחה
 • תקופת החזר נוחה של עד 5 שנים
 • אפשרות לדחיית תשלום ראשון של עד 6 חודשים
 • אישור בקשות תוך 15 ימי עסקים מהגעתן לבנק

 מי זכאי לקבל הלוואה בערבות מדינה?

 • עסק המאוגד בישראל.  
 • לעסק אין כל חוב לרשויות המס בישראל.  
 • חשבונות העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מעוקלים ו/או מוגבלים או מועמדים להגבלה.  
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו כנגד העסק ו/או בעלי העסק לרבות הליכי הוצאה לפועל, כינוס נכסים או פירוק.  
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב שהוגדר כ"חוב פגום" (על פי הגדרות בנק ישראל) בחשבונות הקיימים בבנק.


עיקרי תנאי ההלוואות לעסקים פרטיים

סכום ההלוואה:
עסקים חדשים או עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪ - עד 500,000 ₪.
עסקים עם מחזור שנתי של 6.25 מיליון ₪ ועד 100 מיליון ₪ - עד 8% ממחזור המכירות השנתי של העסק 
יצואן - 500,000 ₪ או 12% ממחזור המכירות השנתי של העסק, לפי הגבוה מביניהם

תקופת ההלוואה:
עד 5 שנים עם אפשרות לחצי שנה גרייס על הקרן.   

ריבית:
שיעור הריבית על ההלוואות יותאם לפעילות העסק ולצרכיו.
  
ביטחונות:
הבנק יגדיר את הביטחונות הנדרשים על פי מאפייני העסק. 
 
משרד רו"ח עובד בן-דוד (BDSK) משמש גוף מתאם של הממשלה בפעילות הקרן.  

הלוואה בערבות המדינה - מסלול "חרבות ברזל"

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", מזרחי-טפחות מציע לעסקים פרטיים (עם מחזור מכירות של עד 100,000,000 ₪) הלוואה בערבות המדינה לסיוע בהתמודדות עם קשיי תזרים וצורכי הון חוזר. 
גובה ההלוואה: עד 500,000 ₪ ל-60 חודשים.
עוסק פטור זכאי להלוואה של עד 40,000 ₪
עסקים בעלי מחזור מכירות גבוה מ-100,000,000 ₪, יוכלו לקבל הלוואה בגובה של עד 32,000,000 ₪ ל-60 חודשים.
הבהרות

 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • מתן ההלוואה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולבדיקה מקדמית של העסק שהגיש בקשה להלוואה
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן ההלוואה.
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הלוואות
נא למלא שם החברה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא ח.פ. יש להזין עד 10 ספרות
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לפתוח חשבון עסקי?

 

הבנקאים שלנו זמינים עבורך
גם ב-WhatsApp וישמחו ללוות אותך בתהליך