כלים לשירותך

אימות שוברי תשלום לדירות

אימות שוברי תשלום לדירות בפרויקטים בליווי פיננסי של מזרחי טפחות

רכשת דירה בפרויקט בליווי פיננסי של מזרחי טפחות?

באמצעות המנגנון שלהן, באפשרותך לוודא שפרטי חשבון הפרויקט ושם הפרויקט המודפסים על גבי שוברי התשלום שנמסרו לך על ידי הקבלן תואמים לרשום במזרחי-טפחות
עליך להזין את הפרטים כפי שהם מופיעים על השובר שקיבלת מהקבלן.
לאחר הזנת פרטי החשבון לתשלום, המערכת תציג לך את שם פרויקט הבניה.