כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

משכנתא בהחזר חודשי יורד

הלוואה צמודה למדד/לא צמודה, בה ההחזר החודשי (לפני הצמדה אם קיימת) פוחת מדי חודש

התשלום החודשי (לפני הצמדה אם קיימת) מחושב לפי לוח "קרן שווה", בו כל תשלום כולל סכום קבוע על חשבון קרן ההלוואה ותשלום יורד על חשבון הריבית.
  
התשלומים בתחילת ההלוואה גבוהים יותר לעומת תשלומים שמחושבים לפי לוח תשלום שנותר קבוע במהלך חיי ההלוואה.      

לקבלת הצעה למשכנתא מהמומחים של טפחות

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:

 

 

למי מתאימה משכנתא יורדת? 

 •  לבעלי כושר החזר גבוה יחסית, המסוגלים לעמוד בתשלומים ההתחלתיים הגבוהים יחסית
 •  ללווים המעוניינים לצמצם את ההתחייבות העתידית כדי להגדיל את ההכנסה הפנויה להוצאות עתידיות (צפויות ושאינן צפויות)
 •  לרוכשי דירה המעוניינים להחזיר את ההלוואה בקצב מהיר ולשלם פחות על חשבון ריבית בחישוב הכללי
 

יתרונות 

 •  תשלום חודשי יורד - מקטין את הדאגה ליכולת העתידית שלך לעמוד בהחזרי המשכנתא
 •  סה"כ התשלומים שישולמו על חשבון הריבית, בכל תקופת ההלוואה, נמוכים באופן משמעותי מתשלומי הריבית בפירעון המחושב לפי תשלום חודשי קבוע. 
 • ריבית קבועה - מקנה תחושת יציבות ובטחון 
      

  תנאי ההלוואה

 •  תקופת ההלוואה: 4 עד 30 שנה.
 • הצמדה: ​למדד המחירים לצרכן/ללא הצמדה
 • ריבית: קבועה לאורך כל תקופת ההלוואה.
 • פירעון: לפי לוח קרן שווה
 

 הבהרה משפטית 

 מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק
אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.​ ​ ​
​​

איך לפנות לבנקאים שלנו