כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

משכנתא לא צמודה בריבית משתנה על בסיס תשואת אג"ח

משכנתא בריבית משתנה המבוססת על עוגן אובייקטיבי חיצוני - תשואות אג"ח ממשלתיות שאינן צמודות.

המשכנתא אינה צמודה למדד המחירים לצרכן או לכל מדד\שער אחר.
 
תדירות שינוי הריבית: כל 2, 5 או 7 שנים, בהתאם לבחירתכם. 

לקבלת הצעה למשכנתא מהמומחים של טפחות

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:

למי מתאימה המשכנתא?

 • לרוכשי דירה המעריכים כי שיעורי הריבית על המשכנתאות גבוהים יחסית, ולכן מעדיפים לקחת הלוואה בה הריבית תשתנה בהתאם לשינויים במשק.
 • ללווים המתכוונים לפרוע את ההלוואה (בשלמותה או בחלקה) לפני מועד הפירעון החוזי של ההלוואה. פירעון מוקדם​​​ במועדי שינוי הריבית אינו מחויב בעמלת היוון הפרשי ריבית (עמלה זו היא המרכיב העיקרי בעמלת פירעון מוקדם ובעמלת הודעה מוקדמת).

 
 

יתרונות המשכנתא

 • שיעור הריבית נמוך יחסית להלוואה ארוכת טווח – שיעור הריבית נקבע לפי תקופת עדכון הריבית שהיא קצרה יחסית לתקופת ההלוואה.
 • סיכוי לירידת ריבית – כאשר הריבית המתקבלת מנוסחת הריבית יורדת, גם הריבית בהלוואה יורדת וגם החיוב החודשי. עם זאת, מאחר שמדובר בריבית משתנה, קיים גם סיכון שהריבית המתקבלת מנוסחת הריבית תעלה, והחיוב החודשי יעלה בהתאם.
       • החזר חודשי התחלתי נמוך – ההלוואה ניתנת לתקופה ארוכה בריבית נמוכה יחסית ולכן ההחזר החודשי ההתחלתי נמוך יחסית.
       • "שנת שבתון" - במסלולים בעלי תקופת עדכון ארוכה (כל 7 שנים), ניתנת לך אפשרות לקחת "שנה .חופש" מתשלומי המשכנתא או מחלקם
 
 

תנאי ההלוואה 

 • תקופת ההלוואה: עד 30 שנה. (בתקופת עדכון 7 שנים - עד 28 שנה).
 • הצמדה: אין הצמדה למדד המחירים לצרכן או לכל מדד\שער אחר.
 • ריבית: ריבית משתנה המבוססת על עוגן אובייקטיבי חיצוני -– תשואת אג"ח ממשלתיות שאינן צמודות.
  מנגנון הגנה לשעת חרום: בשעת חרום, בה מתייקרות עלויות הגיוס של הבנקים בישראל במגזר שאינו צמוד למדד המחירים לצרכן או לכל מדד/שער אחר, יהיה הבנק רשאי לקבוע "מנגנון הגנה לשעת חרום" לצורך קביעת הריבית.

   

תשואות אג"ח ממשלתיות לא צמודות *

נתונים אלה אינם ניתנים להדפסה
באפשרותך לשמור את הנתונים כקובץ אקסל במחשבך ולצפות בהם בתצורת טבלה

בברכה,
מזרחי-טפחות
Chart.
הצג טבלת נתוניםסגור טבלת נתוניםלטבלת נתונים מלאה (EXCEL - (xls
 

הבהרות משפטיות

 • ​​תשואות אג"ח, לפי תקופות עדכון ריבית, כפי שחושבו לצורך קביעת עוגן האג"ח, בכפוף לכללי החישוב כמפורט  בהסכם ההלוואה.
 • מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובכפוף לניתוח רמת הסיכון במסגרת אישור האשראי.
 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים מעת לעת.  
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
  
 
​​

איך לפנות לבנקאים שלנו