כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

משכנתא צמודה בריבית קבועה

 
משכנתא צמודה למדד בריבית קבועה וידועה מראש, שאינה משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה.
המשכנתא כדאית כשהריבית במשק נמוכה יחסית. 
  
למי מתאימה המשכנתא? 
  • לרוכשי דירות המעוניינים לצמצם סיכון עליית ריבית
  • לרוכשי דירות המעוניינים לשמור על תחושת יציבות וביטחון  

לקבלת הצעה למשכנתא מהמומחים של טפחות

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:

יתרונות  המשכנתא

  • ריבית קבועה - מקנה תחושת יציבות ובטחון 

  • תשלום חודשי קבוע (עליו מתווספים הפרשי הצמדה) - ההחזר החודשי אינו מושפע משינויים בריבית על פני תקופת ההלוואה

  • הצמדה למדד - מתאימה לשינויים בהכנסות בארץ

 

תנאי ההלוואה

תקופת ההלוואה: 4-30 שנה.
הצמדה: מדד המחירים לצרכן.
ריבית: קבועה וידועה מראש, לאורך כל תקופת ההלוואה.
 

הבהרה משפטית

מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובכפוף לניתוח רמת הסיכון במסגרת אישור האשראי.
אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
הבנק רשאי לשנות את התנאים מעת לעת.  
התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי

איך לפנות לבנקאים שלנו