כלים לשירותך

מידע כספי לרבעון השני 2019

י"א באב, תשע"ט, 12 באוגוסט, 2019

הרווח הנקי ברבעון השני של 2019: 576 מיליון ₪

לעומת 207 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד(*)

גידול(**) של 178.3%

 

 

התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 15.8%

 

 

הכנסות המימון ברבעון השני: 1,632 מיליון ₪

לעומת 1,474 מיליון ₪ ברבעון השני של 2018

עליה של 10.7%

 

 

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2019: 980 מיליון ₪

לעומת 550 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד(*)

גידול(**) של 78.2%

 

 

התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 13.3%

  


יחס היעילות (Cost-Income Ratio):

ברבעון השני של 2019 – 49.9%

במחצית הראשונה של השנה: 53.6%

 

 

יחולק דיבידנד בסכום של 392 מיליון ₪

בגין רווחי המחצית הראשונה של 2019


(*) ברבעון השני של 2018 נכללה הפרשה של 425 מיליון ₪ בגין החקירה בארה"ב. בנטרול השלכות החקירה הגיע הרווח הנקי ברבעון השני של 2018 ל-472 מיליון ₪, ובמחצית הראשונה של 2018 ל-815 מיליון ₪.
(**) בנטרול השלכות החקירה - גידול של 22.0% בין שני הרבעונים ושל 20.2% בין שתי המחציות.

מידע מפורט

​​​​​​​​​​​​---------------------------------------------------------------------------------------------------------


מידע מפורט -  קבצים נגישים


לצפייה בקבצים יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.

​​​