כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

אימות שוברי תשלום לדירות

אימות שוברי תשלום לדירות בפרויקטים בליווי פיננסי של מזרחי טפחות

רכשת דירה בפרויקט בליווי פיננסי של מזרחי טפחות?

באמצעות המנגנון שלהן, באפשרותך לוודא שפרטי חשבון הפרויקט ושם הפרויקט המודפסים על גבי שוברי התשלום שנמסרו לך על ידי הקבלן תואמים לרשום במזרחי-טפחות
עליך להזין את הפרטים כפי שהם מופיעים על השובר שקיבלת מהקבלן.
לאחר הזנת פרטי החשבון לתשלום, המערכת תציג לך את שם פרויקט הבניה.