הודעות לעיתונות

 
מזרחי-טפחות מפרסם הודעות לעיתונות בכלי המדיה השונים ומאפשר לתקשורת ולכלל הציבור להתעדכן במגוון הפעילויות שלנו
 
בין ההודעות שמתפרסמות: מידע על מבצעים חדשים, סקירות כלכליות של הכלכלנים והאנליסטים שלנו, פרסום תוצאות סקרים בנושאי בנקאות וכן מידע נוסף אודותינו
 
מטבע הדברים ההודעות נכונות לשעתן ומעודכנות ליום פרסומם בלבד.
 ​

הודעה לעיתונות מידע כספי לשנת 2016

מזרחי-טפחות רשם בשנת 2016 צמיחה בכל סעיפי המאזן העיקריים: סך כל המאזן הסתכם בקצת למעלה מ-230 מיליארד ₪ – גידול של 10.2% בהשוואה ל-2015

21/03/2017להודעה המלאה

דירקטוריון הבנק אישר תוכנית פרישה מרצון ל-300 עובדים

התוכנית נותנת מענה למכתב המפקחת מתחילת 2016, בו נדרשו הבנקים להתוות תוכנית רב-שנתית להתייעלות. המהלך יאפשר לעובדים ותיקים מהבנק ומחברת הטכנולוגיה שלו לפרוש בכבוד ובתנאים מיוחדים, לאחר שנים ארוכות של עבודה מסורה ומאומצת

28/12/2016להודעה המלאה

התוכנית האסטרטגית של הבנק לשנים 2021-2017

22/11/2016להודעה המלאה

הודעה לעיתונות מידע כספי לרבעון השלישי 2016

14/11/2016להודעה המלאה

מינוי רון פרושאור ומינוי מחדש של דירקטורים

30/10/2016להודעה המלאה